פורסם על ידי: or100 | אוגוסט 11, 2009

פסיכולוגיה בין תרבותית פרק 9: מאמר 19 : מבחנים של העצמי, התמודדות ומתח ב בהסתגלות בין תרבותית

מאמר 19 : מבחנים של העצמי, התמודדות ומתח ב בהסתגלות בין תרבותית

 • באופן כללי: המאמר עוסק בהבדלים בין תרבותיים בהתמודדות עם בעיות ומצבי לחץ כאשר מסתגלים לתרבות חדשה, בהקשר של עצמי עצמאי ושל עצמי מקושר

תקציר

 • המחקר בודק
 • שינוים בתפיסות של עצמי עצמאי ועצמי מקושר של סטודנטים אמריקאים וסטודנטים ממזרח אסיה הלומדים בארצות הברית
 • וההשפעה של התפיסה העצמית הזאת על התמודדות ולחץ (דחק)
 • מתברר
 • שהחשיבות של תפיסת עצמי עצמאי היתה מיוחדת לאסטרטגית התמודדות ישירה- אשר נבאה הפחתת דרגת הלחץ לסטודנטים הבינלאומיים
 • החשיבות של תפיסת עצמי מקושר היתה מקושרת להגדלת הלחץ לסטודנטים האסיינים.
 • במילים אחרות
 • תפיסת העצמי והתמודדות ישירה היתה מנבא חזק של לחץ לסטודנטים ממזרח אסיה.
 • כמו כן מתברר שמשתנים אחרים שזוהו במחקרים אחרים של הסתגלות תרבותית (למשל מספר החברים במדינה המערכת, יכולויות שפתיות, והתנסויות בתרבויות קודמות), לא ניבאה באופן משמעותי לחץ לסטודנטים הזרים.
 • המנבא החזק ביותר של תפיסת הדחק עבור סטודנטים אמריקנים היה שביעות רצון במערכת יחסים
 • התוצאה של תפיסת עצמי והתמודדות הופחתה (=התמתנה) על ידי התרבות,
 • אולם התפיסת העצמי לא היתה מנבא משמעותי של תפיסת הדחק,

רקע  תיאורטי: הבדלים שנמצאו בין אנשים הבאים מתרבויות המדגישות עצמי עצמאי ובין אנשים הבאים מתרבויות המדגישות עצמי מקושר

 • לפי התיאוריות בנושא
 • אחרי שמערכת העצמי של האדם מעוצבת על ידי התרבות,
 • אז מערכת העצמי מארגנת את החוויות, הערכה העצמית של האדם, ההתנהגות הישירה וסיפוק ומשמעות לחייו
 • לפיכך העצמי מהווה תפקיד חשוב בהוויה וברווחה הפסיכולוגית (well being) כאשר מסתגלות לתרבות חדשה.

התרבות והעצמי

 • באופן כללי אמונות תרבותיות, ערכים, ומוסדות מעצבים את המבנה ואת התוכן של העצמי
 • ההנחה היא שאחרי שמערכת העצמי של האדם מעוצבת על ידי התרבות, היא מארגנת חוויות, מכוונת התנהגות ומספקת משמעות לחיי האדם, ולכן העצמי ממלא תפקיד חשוב בהוויה, וברווחה הפסיכולוגית כאשר האדם מסתגל לתרבות חדשה.

א) אינדיבידואליזם והתפיסה העצמית של העצמי

 • מרקוס וקטימה טוענים שהמטלות הנורמטיביות של אנשים בחברה אינדיבידואליסטית זה להיות ייחודי, לבלוט, להביע את היכולויות והתכונות שלהם, ולעמוד בלחץ חברתי.
 • לפיכך אנשים בארצות הברית ובתרבויות אינדיבידואליסטיות אחרות ירכיבו (=יבנו) תפיסת עצמי עצמאי
 • בתפיסה העצמית זאת, האינדיבידואל מיוצג כישות תחומה, נפרדת ממערכת יחסים או חברות בקבוצה
 • המרכיבים העיקרים של תפיסת עצמי זאת הם מאפיינים מתמידים כגון התכונות החשובות, היכולויות, העדפות או הגישות.
 • הרבה מחקרים מתייחסים לעצמי במחקרים בני זמננו עם תוצאה של המאפיינים המבחינים של תפיסת העצמי העצמאי.

ב) קולקטיביזם והתפיסה העצמית התלותית (המקושר= שנמצא בתלות הדדית)

 • אנשים בחברות קולקטיביסטיות נוטים להגדיר את העצמי בראש ובראשונה על ידי התייחסות להיבטים של התפקידים החברתיים שלהם והחברות שלהם בחברות, ומורכבות הזיקה של היחיד לאחרים.
 • כתוצאה מכך, חברי התרבויות הקולקטיביסטיות מעבדים את תפיסות העצמי המקושר (= העצמי שנמצא בתלות הדדית)  שבה המרכיבים העיקריים זה היחסים עם אחרים משמעותיים ועם קבוצות פנימיות.
 • מרקוס וקטימה טוענים שהמטלות הנורמטיביות במקרה של עצמי המקושר הוא להתאים לתוך מערכות יחסים ולשאוף לתחושה של השתייכות לאחרים
 • בכדי להשיג הרמוניה ביחסים אלה, על האדם לנסות לעמוד על הצרכים של אחרים, ולקדם את מטרות הקבוצה.
 • לפיכך המחשבות, הרגשות וההתנהגויות הן במידה רבה פונקציה של מערכות יחסים עם אחרים ועם חברים בקבוצה.
 • כלומר לאדם יש תפיסות על תכונות פנימיות, מאפיינים ייחודיות וכד', אבל ברוב המקרים של התנהגות חברתית ההבטים הפנימיים של העצמי הם נחותים ביחס למרכיב המקושר של העצמי.


ג) תפיסות עצמי והתמודדות

 • האסטרטגיות המועדפות לשליטה והתמודדות עשויות להשתנות על פי אופי התפיסה העצמית
 • במחקר שכלל נבדקים יפנים ואמריקנים טענו וייס ועמיתיו שניסיונות השליטה של אנשים מתרבויות קולקטיביסטיות נבדלים באופן ניכר מאילו של חברי תרבויות אינדיבידואליסטיות

בתרבויות אינדיבידואליסטיות

 • בתרבות אינדיבידואליסטיות שבהן יש דגש על ייחוד וביטוי עצמי אז נקיטת פעולה ישירה, עימות עם אחרים או דיבור בשם אחרים, זוהי הדרך הנורמטיבית והמועדפת לפתרון בעיות
 • ניסיונות ישירים אלה להשפעה על המצב הקיים נקראים אסטרטגיות שליטה ראשונית

בתרבויות קולקטיביסטיות

 • אנשים בעלי תפיסת עצמי מקושר, אשר מעדיפים הרמוניה עם אחרים, מנסים להתאים למצבים חברתיים באמצעות אסטרטגיות אשר מתמקדות בשינוי העצמי מאשר לשנות את הסיטואציה
 • ניסיונות בלתי ישירים אלה להתמודדות עם המצב נקראים  אסטרטגיות שליטה משנית
 • למשל: דוגמא לאסטרטגיות עקיפות
 • כוללת פירוש מחודש של המצב בכדי להפיק ממנו משמעות, קבלת המצב
 • קבלת המצב ושינוי הציפיות או הרצונות
 • חוויה עקיפה של שליטה על ידי הזהות עם אחרים שיש להם יותר כוח
 • כלומר
 • בתרבויות אינידיבידואליסטיות- יש תפיסת עצמי עצמאית- התמודדות ישירה
 • בתרבויות קולקטיביסטיות- תפיסת עצמי מקושר- התמודדות משנית (עקיפה)

אסטרטגיות ההתמודדות המתאימות יותר לאדם המהגר מתרבות קולקטיביסטית לתרבות אינדיבידואליסטית

 • אדם המהגר מתרבות קולקטיביסטית לתרבות אינדיבידואליסטית טוב יהיה אם יאמץ אסטרטגיה של התמודדות ישירה.
 • למרות שאסטרטגית התמודדות משנית עשויה להיות יעילה או מסתגלת בתרבות קולקטיביסטית, היא עלולה להיות בלתי יעילה כאשר סטודנטים זרים משתמשים בה בתרבות אינדיבידואליסטית המעריכה ומתגמלת אסטרטגיות התמודדות ישירות
 • רווחתם של סטודנטים זרים מתרבות קולקטיביסטית עשויה להיות תלויה בלמידה ושימוש באסטרטגיות התמודדות ישירות
 • · במחקר זה החוקרת משערת שתפיסות העצמי של סטודנטים ממזרח אירופה וכן שימוש באסטרטגית התמודדות ישירה ינבאו הסתגלות למכללה בארצות הברית


הסתגלות לתרבות חדשה

 • נשאלת השאלה מה קורה שאדם נכנס לתרבות שונה מהתרבות שלו?
 • כניסה לתרבות חדשה מעמידה לעתים קרובות את הערכים, האמונות, התפיסה העצמית וההשקפה הכללית של האדם בפני אתגר.
 • האדם מתמודד עם אינפורמציה חדשה, ודפוסי התנהגות וצריך ללמוד דרכים חדשות של חשיבה והתנהגות.
 • כתוצאה משינוים תרבות (למשל קשיי שפה, איבוד חברים וכד') הסטודנטים הזרים עשויים לחוות לחץ פסיכולוגי או "הלם תרבות".

שני גורמים נוספים אשר מבנאים הסתגלות בתרבות זרה

 • קיימים גורמים נוספים המנבאים הסתגלות בתרבות זרה, {מלבד תפיסת העצמית ודרך ההתמודדות (ישירה או עקיפה)} אשר נמצאו כמנבאי הסתגלות..
 • · הגורמים הם:

א)      יחסים עם אחרים ממדינת המקור

ב)      ידידות עם בני התרבות המארחת

 • כללית תמיכה חברתית נמצאה כהשפעה קריטית בדיכאון ובלחץ
 • אולם רכישת קשר עם אחרים ממדינת המקור עשויה לדרוש התנהגות של עצמי מקושר: סטודנט אשר הוא עצמאי או "אמריקאי" עשוי להיות מנודה מקבוצת המקור שלו. (הדבר מגביל לעתים את האינטראקציות עם סטודנטים מהתרבות המארחת).
 • בהרבה מחקרים נמצא שמערכת יחסים עם חברי המדינה מארחת מנבאים הסתגלות מוצלחת לסטודנטים זרים
 • חברויות בין הסטודנטים הזרים למקומיים מספקים לזרים הזדמנויות ללמוד יותר על התרבות, להשיג אינפורמציה פרקטית, ולפתח מיומנויות חברתיות (אולם רק מעט מחקרים בדקו מי יפתח את הקשר הזה).
 • פיתוח חברויות עם אמריקאים עשויה להיות קשה לחלק מהסטודנטים ממזרח אסיה.
 • בחברות קולקטיביסטיות האדם משתייך למעט קבוצות פנים יציבות ויש לו מערכת יחסים חזקה בתוך קבוצות אלה.
 • לעומת זאת
 • בחברה האמריקאית האדם משתייך להרבה קבוצות, הקבוצות נראות חופשיות, והאחריות והקשר פחות חזקות לעומת קבוצות קולקטיביסטיות.
 • סטודנטים זרים עשויים להיות מסופקים / לא מסופקים ממערכות יחסים עם אמריקאים
 • סטודנט זר שהערכים שלו הם של תלות הדדית (אני מקושר) עלול להיות לא מסופק ממערכות יחסים של אמריקאים  בגלל שהוא מגלה שהחברויות באמריקה הן שטחיות, ולפיכך הוא עשוי להמנע לפתח חברויות עם אמריקאים.
 • בניגוד לכך, סטודנטים זרים אשר רואים את עצמם כעצמאיים יראו דמיון רב יותר בינם לבין האמריקאים, ולפיכך יחפשו יותר קשרים עם חברים אמריקאים.


סיכום בטבלה

יתרון חסרון
יחסים עם אחרים ממדינת המקור ·מספקים לסטודנט תמיכה בזהות החברתית ובערכים. ·   יחסים אלה דורשים התנהגות של תלות הדדית (עצמי מקושר)

·   סטודנט אשר הוא עצמאי או "אמריקאי" עשוי להיות מנודה מקבוצת המקור שלו.

·   (הדבר מגביל לעתים את האינטראקציות עם סטודנטים מהתרבות המארחת).

ידידות עם בני התרבות המארחת ·   חברויות בין הסטודנטים הזרים למקומיים מספקים לזרים הזדמנויות ללמוד יותר על התרבות החדשה, להשיג אינפורמציה פרקטית, ולפתח מיומנויות חברתיות ·   סטודנט זר שהערכים שלו הם של תלות הדדית  עלול להיות לא מסופק ממערכות יחסים של אמריקאים בגלל שהן שטחיות.

·   לפיכך הוא עשוי להמנע לפתח חברויות עם אמריקאים.

·   (אולם סטודנטים זרים אשר רואים את עצמם כעצמאיים יראו דמיון רב יותר בינם לבין האמריקאים, ולפיכך יחפשו יותר קשרים עם חברים אמריקאים- ואז מדובר על יתרון)

 • לפיכך, בנוסף, מחקר זה גם בוחן גם
 • את הקשרים בין תפיסות עצמיות ובין מערכת יחסים עם אחרים ממדינות המקור של הזר
 • וכן את היחסים של הזר עם בני התרבות המארחת.


סקירת המחקר

 • בכדי לבדוק את תפיסת עצמי עצמאי ותפיסת העצמי המקושר בהסתגלות בין תרבותית,
 • המחקר בחר להתמקד בסטודנטים ממדינות שחולקות את תורת קונפוציוס כמסורת פילוסופית עיקרית (סין, דרום קוראה, טיוואן ויפן) שהיו בתחילת לימודיהם בארצות הברית והם הותאמו למדגם של סטודנטים אמריקנים שהיו גם כן בתחילת לימודיהם

השערות המחקר

א)

 • · החוקרים ציפו למצוא הבדלים בחשיבות תפיסות העצמי בין סטודנטים אמריקנים למזרח אסיאתיים
 • ההנחה היתה
 • שלסטודנטים ממזרח אסיה ימצא שיש להם עצמי מקושר
 • ולסטודנטים מאמריקה ימצא שיש להם עצמי עצמאי
 • {במחקר זה כמו במחקרים אחרים תפיסת העצמי המקושר, ותפיסת העצמי התלוי יצגו כשני מרכיבים של תפיסת העצמי}

ב)

 • · תפיסות עצמיות עצמאיות ותפיסות עצמי מקושרות
 • · ישפיעו באופן עקיף על תחושת הדחק (מתח) של הסטודנטים הזרים
 • · וזאת על ידי השפעה על אסטרטגיות ההתמודדות שלהם וקשריהם עם אחרים.
 • כלומר יותר תפיסת עצמי עצמאי ופחות תפיסת עצמי מקושר יביאו לרכישת דרכי התמודדות ישירות ופחות לחץ.

ג)

 • · תפיסת העצמי תשפיעה  ישירות על הרגשת הרווחה של הסטודנטים הזרים :
 • אי התאמה בין תפיסת העצמי של היחיד לתפיסת העצמי בתרבות שבה הוא נמצא  (כלומר לנורמות התרבותיות) עשויה לתרום ללחץ ולמתח.


שיטה

נבדקים

 • המדגם כלל 220 סטודנטים ממזרח אסיה וכן 220 סטודנטים אמריקנים
 • אשר למדו באוניברסיטת מישיגן

הליך

 • השאלונים נשלחו בדואר לנבדקים בשנה הראשונה שלהם
 • כמו כן נערך מעקב לגבי סטודנטים של שלחו חזרה את השאלון
 • הוחזרו ונענו במלואם רק כשליש מהשאלונים שנשלחו אל הנבדקים.

כלי המחקר

 • · השאלון כלל מדדים של
 • · תפיסה עצמית
 • תפיסה עצמית עצמאית ותפיסה עצמית תלותית
 • נמדדו באמצעות סולם פרטי של אגו מטלה.
 • · סגנונות התמודדות
 • התמודדות ישירה נמדדה באמצעות פריטים מתוך סולם COPE  של קרבר וויאטראוב, המעריך מגוון של תגובות התמודדות
 • · תמיכה חברתית

מדדי שביעות רצון

 • נמדדו מדדי שביעות רצון במערכות יחסים עם בני התרבות המקורית (עבור סטודנטים אסייאנים)
 • וכן נמדדי שביעות הרצון במערכות יחסים עם אמריקנים

נמדדו גם

 • יכולת שפתית
 • נתוני רקע

נמדדה גם רווחה פסיכולוגית

 • · נמדדה מדידת תפיסת דחק של מצבי החיים הנוכחיים שלהם במונחים גלובליים.


תוצאות

תוצאות א'- עצמי עצמאי ועצמי מקושר- בניגוד חלקי להשערת המחקר א'

 • ההשערה היתה שימצא הבדל כך שימצא שלסטודנטים ממזרח אסיה ימצא שיש להם עצמי מקושר, ואילו לסטודנטים מאמריקה ימצא שיש להם עצמי עצמאי

 • · התוצאות א' הראו (בניגוד חלקי  לציפיות)
 • בניגוד לציפיות- ממוצע הקבוצות לא היה שונה ממשית בנוגע לתפיסת העצמי העצמאי
 • (בהתאם לציפיות) אולם הדירוג הממוצע של הנבדקים האסיאתיים לגבי חשיבות פריטי התפיסה העצמי התלותי היו גבוהים יותר מאשר דירוגי הנבדקים האמריקנים (לבדוק עם המורה אם הבנתי נכון)
 • במחקר זה נמצא שהסטודנטים ממזרח אסיה לא מגבילים את התגובות שלהם לאמצע הסקלה- וזאת בניגוד לממצאים ממחקרים
 • כלומר שני הסולמות לא נמצאו בהתאמה זה עם זה באף קבוצה
 • ומכאן, ששני המרכיבים הנם מרכיבים בלתי קשורים של העצמי

תוצאות – תפיסת הדחק- בהתאם להשערות

 • (ההשערה ג היתה
 • תפיסת העצמי תשפיעה  ישירות על הרגשת הרווחה של הסטודנטים הזרים)
 • אכן, הסטודנטים האסיאתיים ציינו שהם חווים דחק רב יותר מאשר האמריקנים
 • (למעשה מבקר זר, בכל מדינה נתון ללחצים שהמקומיים לא חווים,  כגון קשיי שפה, נורמות חדשות, ומנהגים חברתים, ואתגרים העומדים למול השקפותיו, ואמונותיו- עובדה זו השתפה בתוצאות

תוצאות  ב,- הקשר בין מושג העצמי לבין תחושת לחץ

 • ( ההשערה ב' היתה:
 • תפיסות עצמיות עצמאיות ותפיסות עצמי מקושרות
 • ישפיעו באופן עקיף על תחושת הדחק (מתח) של הסטודנטים הזרים
 • וזאת על ידי השפעה על אסטרטגיות ההתמודדות שלהם וקשריהם עם אחרים)
 • הקשרים בין תפישת עצמית  ובין דחק נבדקו באמצעות אנליזה
 • השערת החוקרת שהמשתנים הבאים:  התמודדות ישירה, סיפוק ממערכות  יחסים עם בני התרבות המקורית, ומספר החברים האמריקאים אילו הם הדרכים העקיפות המשוערות המקשרות בין תפיסה עצמית ובין דחק
 • (היא בדקה גם משתנים אחרים כמו גיל, מין וכד')


השפעות תפיסת העצמי על הדחק  עבור הסטודנטים ממזרח אסיה– ניתוח תוצאות- חלק זה בהתאם להשערות

 • באופן כללי תפיסת העצמי והתמודדות ישירה היו המנבאים החשובים יותר ללחץ מאשר מודלים אחרים המבוססים על דמוגרפיה, משתני רקע וכד' שזוהו במחקרים קודמים.
 • התפיסה העצמית השפיעה  על תפיסת הדחק עבור הסטודנטים הזרים
 • הסטודנטים הזרים שהשיגו ציונים גבוהים בחשיבות התפיסה העצמית עשו נסיונות ישירים יותר לפתור מצבים מלחיצים
 • הדבר הפחית את רמת הדחק שלהם
 • לפיכך, אפשר להגיד שהתמודדות ישירה היא גורם מתווך בין התפיסה העצמית והדחק (הלחץ ) הנתפס
 • לתפיסה העצמית התלותית היתה השפעה ישירה על דחק (לחץ)
 • סטודנטים שתארו את עצמם כתלותיים גם דיווחו על רמת דחק גבוהה יותר.
 • התפיסה העצמית התלותית לא ניבאה התמודדות ישירה או את מספר החברים האמריקנים
 • וכן גם אף אחד מציוני התפיסה העצמית לא היה  קשור באופן משמעותי לשביעות הרצון של הסטודנטים הזרים מן הקשרים שלהם עם בני ארצם
 • וכן גם אף אחד ממשתני הקשרים לא ניבא את תפיסת הדחק.

הסטודנטים האמריקנים- ניתוח תוצאות- שלא בקשר להשערות

 • המנבא החשוב ביותר של תפיסת הדחק היה שביעות הרצון ממערכות היחסים שלהם
 • סטודנטים אמריקנים שהיו שבעי רצון ממערכות היחסים שלהם עם הסטודנטים שווי הערך שלהם ( peer ) דיווחו על פחות דחק מאשר סטודנטים שלא היו מרוצים ממערכות היחסים שלהם

נתון נוסף שעולה מהנתונים

 • כשמשווים את הסטודנטים האמריקנים והסטודנטים ממזרח אסיה בניבוי של שביעות הרצון ממערכות היחסים –  מתברר שהאמריקנים דיווחו על פחות סיפוק ממערכות היחסים שלהם מאשר הסטודנטים ממזרח אסיה


דיון

 • המחקר בדק שוני תרבותי בתפיסת עצמי ואישר את החשיבות של תפיסת העצמי בהסתגלות בין תרבותית

עבור הסטודנטים הזרים

א)

 • כפי ששוער
 • סטודנטים ממזרח אסיה בשנת הלימודים הראשונה שלהם בארצות הברית, שמו דגש רב יותר על התפיסת העצמית התלותית מאשר סטודנטים אמריקנים
 • עם זאת, חשיבות התפיסה העצמית לא היתה שונה בין הקבוצות.
 • ניתוח
 • ממצאים אלה דומים לממצאים של טריאנדיס ואחרים-
 • טריאנדיס שיער כי התוצאות הגבוהות במדד הבטחון העצמי (אשר נחשב כתפיסת עצמי עצמאית) עשויות להיות בגלל לחצי המודרניזציה במדינות מזרח אסיה.
 • במחקר זה הממצא הנ"ל יכול להיות תהליך של ברירה עצמית על ידי תלמידי מזרח אסיה
 • סטודנטים זרים אשר בוחרים לעבור לארצות הברית ללמוד עשויים להיות יותר אינדיבידואליסטים מאשר אלא שנשארו בבית.
 • ההבדלים בדירוג התפיסה העצמית המקושרת (תלותית) בין שני הקבוצות, מייצגים השקפות שונות לגבי מערכת היחסים של האינדיבידואל עם הקבוצה
 • כלומר
 • האוטונומיה של האמריקאים והבעת עצמם נמצאים בסדר עדיפות גבוה יותר מאשר הקולקטיב או חשיבה קבוצתית
 • וההפך, מזרח אסיתיים מעודדים שלא להיות משא על הקבוצה, ולקדם מטרות קבוצתיות.

ב)

 • המחקר מדגים כי תפיסה עצמית משפיע במידה רבה על הסתגלות בין תרבותית.
 • {כאשר משתני הרקע שנמצאו קשורים לרווחה נפשית של הסטודנטים הוחזקו כקבועים, אז}
 • אז סטודנטים זרים שקיבלו ניקוד גבוה בתפיסה עצמית תלותית דווחו רמה גבוה של דחק.

ג)

 • הסטודנטים ממזרח אסיה אשר שמים דגש רב יותר על תפיסה עצמי עצמאית השתמשו במידה רבה יותר באסטרטגיות התמודדות ישירות בפתרון בעיות הקשורות בלימודים (לא נבדקו בעיות שלא קשורות ללימודים).
 • אסטרטגיות אלה היו קשורות בקשר הדוק לפתח רמות דחק (היה דחק יותר קטן).


סיכום לסטודנטים הזרים

 • תפיסה עצמית והתמודדות ישירה היו המנבאים החזקים ביותר לסטודנטים הזרים.
 • ואילו הגורמים האחרים (שנמצאו במחקרים קודמים) שבעבר קושרו להסתגלות כגון מספר החברים האמריקאים, מערכות יחסים עם חברים ממדינת המקור, יכולת שפתיתי וכד'  לא ניבאו משמעותית את הדחק
 • כלומר זה  בניגוד לממצאים קודמים

סיכום לסטודנטים האמריקאים

 • המנבא החזק ביותר של תפיסת הדחק עבור סטודנטים אמריקנים היה שביעות רצון במערכת יחסים
 • ואילו שביעות רצון במערכות יחסים לא ניבאה דחק אצל סטודנטים ממזרח אסיה.
 • עבור הסטודנטים האמריקנים ציוני התפיסה העצמית לא היו מנבאים משמעותים של תפיסת הדחק
 • יתכן שזה בגלל שאמריקאים לא עוברים שינוי תרבותי גדול, ולכן התפיסות העצמיות אינן קשורות באופן מובהק לרווחתם במצב זה.

סיכום קצר

 • במחקר זה, סטודנטים ממזרח אסיה שהשקפתם וסטריגות ההתמודדות שלהם תאמו את הנורמות והאידיאלים של התרבות המארחת (עצמאות והתמודדות ישירה) חוו רמות נמוכות יותר של דחק מאפשר סטודנטים אחרים ממזרח אסיה שהאסטרטגיות שלהם היו הפוכות. (תלויתיות והתמודדות עקיפה).

הערכה וביקורת

 • מדדים של תפיסה עצמית ואסטרטגיות התמודדות התקפים לסטודנטים אמריקנים ומזרח אסיאתים נמצאים עדין בפיתוח
 • כתוצאה מכך חוקרים רבים משתמשים בכלים שפותחו עבור אוכלוסיות אירופאיות ואמריקאיות.
 • מחקר זה עשה שימוש במדד של תפיסה עצמית תלותית שפותחה ביחס לתפיסה היפנית של העצמי
 • פתרון זה הוא מעשה אך לא אידיאלי
 • ניתן להטיל ספק בכיוון הקשרים בין תפיסה עצמית, אסטרטגיות התמודדות והדחק שנקבעו במאמר
 • אפשר לטעון שסטודנטים זרים הנתונים תחת לחץ רב עוסקים בתמיכה מפצה על ידי העלאת חשיבות התפיסה העצמית התלותית.

חזרה לפסיכולוגיה בין  תרבותית

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: