פורסם על ידי: or100 | אוגוסט 11, 2009

פסיכולוגיה בין תרבותית פרק 7: מאמר 16: חופש ילודה, שוויון חינוכי והעדפות נשים למאפייני רכישת משאבים בבחירת בן זוז (שרמה וקסר)

מאמר 16: חופש ילודה, שוויון חינוכי והעדפות נשים למאפייני רכישת משאבים בבחירת בן זוז (שרמה וקסר)

 • הפרשנות של הממצאים על כך שנשים מעדיפות גברים בעלי מעמד ויכולת השתכרות נתונה במחלוקת
 • הסבר אבולוציוני
 • בס טען שנשים מייחסות חשיבות רבה מגברים לתכונות אלה משום שבעבר נשים שבחרו בני זוג בעלי יכולת גבוהה יותר לדאוג להן ולילדיהן היו בעלות סיכויים טובים ביותר להעמיד צאצאים מנשים שלא ייחסו חשיבות רבה במיוחד לתכונות אלה.
 • הסבר תרבותי
 • מאמר 16 נותן פר/נות חלופית לממצא הזה.

מבוא- רקע למאמר

תיאוריית האסטרטגיה המינית (sexual strategies theory =SST)

 • לאמהות יש השקעה הורית גבוהה יחסית לאבות,
 • ולכן הנשים הקדמוניות היו בררניות במיוחד לגבי המאפיינים אותם חיפשו בבני זוג
 • אישה חיפשה בן זוג בעל משאבים בכדי שיוכלו להבטיח דורות נוספים של צאצאים הנושאים את הגנים שלה (נכון גם לגבי האנישה המודרנית).
 • הנשים המודרניות שואפות לבני זוג שאפתנים, עשירים, ובעלי מעמד גבוה, עקב היתרון שיש למאפיינים אלה ברביה.
 • · תמיכה בהסבר האבולוציונית
 • בס ועמיתיו (1989)
 • נבדקו מספר רב של נשים וגברים ב 37 תרבויות שונות. נמצא שנשים ברוב התרבויות הראו העדפה למשאבים כגון מעמד ועושר
 • פינגולד (1992) – חיזק את הממצאים של בס

ממצאים עליהם נשען המחקר הנוכחי

 • ארצ'ר
 • הסיק שנשים מעדיפות בן זוג בעל אמצעים כתוצצצה מתכונה קדמונית מולדת (כלומר תומך בגישה האבולוציונית של בס), וכי השפעת התרבות (הבדלים בין תרבותיים) היא קטנה יותר
 • · תמיכה בהסבר התרבותי
 • קאפוריל (1989) והארד (1997)
 • טענו שרוב הנשים המודרניות מעריכות כסף, מעמד ושאפתנות אצל בני זוג, משום שברוב התרבויות לנשים אין את הכוח והיכולת לשמור על משאבים לעצמם.
 • באס וברנר
 • טענו שההבדלים בין העדפות של בני זוג, בקרב גברים ונשים ייעלו כאשר יהיה שוויון כלכלי.

השערת חוסר האונים המובנה (structural powerlessness hypothesis)

 • השערה זאת טוענת
 • שבמקומות בהם לנשים יש שוויון כלכלי
 • אז ההבדלים בין העדפות בני זוג בקרב נשים וגברים יעלו
 • הממצאים לא תמכו בהשערה זאת.
 • אולם העובדה שהממצאים לא תמכו בהשערה לא שלמה מכיון שהיו חולשות הפוגעות בתקפות המסקנות שהוסקו מהן.

ביקורת על הממצאים שלא תמכו בהשערת חוסר האונים המובנה (ביקורת על בס ומחקרים קודמים )

1. המחקרים התמקדו רק במרכיב הכלכלי

 • ישנם תחומים רבים בהם האישה עשויה להרגיש חולשה ולהזדקק לבטחון
 • למשל
 • השכלה, משק בית, תכנון המשפחה וכד'
 • הזדמנות מוגבלת להכוונה עצמית, עשויה להוביל נשים לחפש בני זוג בעלי משאבים ומאפיינים שהן אינן יכולות לספק לעצמן.

2. החוקרים התמקדו בעיקר בארצות הברית

 • ולפיכך המדגם לא מייצג את אוכלוסיית הנשים בעולם, והוא לא בין תרבותי

השערות המחקר

1)

 • נשים החיות בתרבויות בהן חופש הילודה והשוויון החינוכי הם נמוכים, תעדפנה בני זוג בעל משאבים,   (לעומת נשים החיות בתרבות שגבוהה בשני המשתנים האלה).
 • (למעשה השערה זאת תומכת בהסבר התרבותי)
 • הדבר אינו נכון לגבי גברים בהעדפותיהם בבחירת בת זוג.

2)

 • ככל שיעלה השוויון ההשכלתי בין המינים, ויהיה מצב של חופש ילודה אז הפער בין העדפותיהם של גברים ונשים יפתח.

3)

 • היחסים בין המשתנים התרבותיים האמורים (חופש ילודה, שוויון השכלתי וחינוכי) והעדפות בני זוג
 • יתקיימו גם בתרבויות בעלות רמות התפתחות כלכלית שונה.

במילים אחרות:

 • אין קשר בין רמה כלכלית של תרבות להשפעה של המשתנים התרבותיים
 • כלומר אין ארטיפקט
 • כלומר המשתנים נקיים מהשפעה כלכלית.

מהלך המחקר

 • הרעיון היה לבדוק משתנים נוספים של כוח שהם לא כסף, ואז לראות איך הם משפיעים על תופעת ה SST (תיאורית האסטרטגיה המינית).
 • למעשה הם לקחו את המחקר של בס, ובדקו שני דברים נוספים:
 • חופש בילודה
 • שוויון הזדמנויות בחינוך

תיאור הנחקרים

 • נאספו נתונים מ 5114 נשים ו 4369 גברים
 • המדגם נערך ב 37 תרבויות מ 6 יבשות

העדפת בני זוג

 • במחקר קודם בס ועמיתיו הציגו את סדר הדירוגים שנתנו הנחקרים ל 18 מאפיינים בכל התרבויות
 • שלוש מהמאפיינים ששמשו במחקר זה
 1. שאפתנות וחריצות
 2. עתיד כלכלי בטוח
 3. עדיפות למעמד חברתי
 • ציון גבוה ציין העדפה גדולה יותר למאפיינים
 • נעשה ממוצע דירוגים כדי ליצור משתנים של העדפות רכישת למשאבים בקרב המינים (נשים וגברים ) בכל התרבויות.
 • החוקרים יצרו ציון הבדלי משאבים= (הם החסירו את העדפת הגברים לנכסים ומשאבים מהעדפת הנשים למשאבים )
 • ציון הבדל גבוה משקף סדר גודל גבוה של הבדלים בין המינים- כמו שתיאורית ה SST טוענת.
 • חופש הילודה של נשים בתרבויות השונות הוערך על ידי 5 משתנים

שיטה: מדידת המשתנים התרבותיים

א)      שיעור תמות האמהות מסיבות הקשורות להריון

ב)      אחוז הלידות בהן נכח בעל מקצוע רפואי

ג)        אחוז הנשים שמשתמשות באמצעי מניעה

ד)       ממוצע לידות תקינות לאישה

ה)      קיום או העדר חוקרים למניעת אלימות במשפחה.

 • שוויון בחינוך בין המינים נמדד על ידי שלושה משתנים

א)      ידיעת קרוא וכתוב (נשים מעל גיל 15 לעומת גברים)

ב)      השכלה ברמת בית ספר יסודי (שוויון בין נשים לגברים מבינת השכלה ברמת בית ספר יסודי)

ג)        השכלתה ברמת בית ספר תיכון (.. בין גברים לנשים)

 • נערך ממוצע תוצאות בשני המשתנים התרבותיים (חופש ילדוה ושוויון בחינוך).
 • כאשר תוצאות גבוהות מצביעות על חופש ושוויון רבים יותר.

תוצאות המחקר

 • באופן כללי כל ההשערות הוכחו.
 • הממצאים על חופש לנשים היו הפוכים להעדפות בין בן זוג בעל אמצעים
 • השוני בהתאמה בין חופש לבין בעלי אמצעים לא היה משמעותי, אך היה בכיוון הצפוי.

השערת 1 – אוששה

 • נשים נוטות יותר להעריך מאפיינים של משאבים ונכסים במיוחד כאשר יש להן מעט חופש ילודה ומעט הזדמנויות לרכישת השכלה, זאת בניגוד לגברים
 • במילים אחרות
 • נשים עם חופש מוגבל חיפשו בן זוג בעל משאבים בצורה בולטת
 • אך לא כך הגברים בני אותה תרבות.

השערה 2 – אוששה

 • ההבדל בין נשים לגברים בהעדפת המאפיינים פוחת כאשר התרבות מספקת לנשים תחושה של חופש ילודה ושוויון בהזדמנויות ברכישת השכלה
 • במילים אחרות
 • כאשר לנשים היה חופש ילודה ושיוון הזדמנויות היתה ירידה קלה בהעדפה בא'

השערה 3 – אוששה

 • ההבדלים בין המינים בבחירת בני זוג ומשתנים תרבותיים אינם נובעים מהמצב הכלכלי של התרבות
 • כלומר
 • בתרבויות בהם יש העדפה של בן זוג בעל אמצעים נמצא כי
 • אחוז נמוך של נשים משתמשות באמצעי מניעה
 • לא נמצאו חוקים נגד אלימות נגד נשים
 • נמצא פחות שוויון בין המינים
 • אז נמצא קשר בין התוצר לשאר המדדים (חופש בתכנון
 • כלומר הקשר בין העדפת בן זוג לבין משתנה תרבות לא קשור בשפע הכלכלי של התרבות.

דיון כללי

הממצאים

 • בתרבויות אשר לא מספקות לנשים את היכולת לשלוט בילודה שלהן, או להשיג חינוך שווה לזה של הגברים
 • אז הנשים תעדפנה בן זוג בעל מאפיינים גבוהים של רכישת משאבים כגון שאפתנות, מעמד ובטחון כלכלי.
 • בתרבויות אשר כן תומכות בהכוונה עצמית של הנשים
 • כלומר שלנשים יש את האמצעים להשיג ביטחון באופן עצמאי
 • אז הנשים נוטות פחות להתמקד בתכונות הנ"ל (שאפתנות, מעמד וביטחון כלכלי אצל גברים).

התייחסות לממצאים א': העמדה התרבותית

 • הממצאים הנ"ל סותרים את העמדה האבולוציונית שטוענת שלתרבות יש השפעה זניחה על העדפות בל הזוג של הנשים
 • הממצאים הנ"ל מראים שהבחירה לבן הזוג היא לא אבולוציונית בלבד, אלא ישנה השפעה לסביבה כמעודדת או מכשילה נשים בדרכן לשלוט בגורלן
 • (ממצא זה סותר את גישתו של בס)

התייחסות לממצאים ב': הסבר הממצאים מנקודת ההשקפה של התיאוריה האבולוציונית

1)

 • כאשר האישה תהיה בעלת יכולת לדאוג לעצמה
 • אז היא פחות תחשיב את הצורך להשיג בן זוג בעל אמצעים
 • לעומת זאת, במידה והאישה מוגבלת ביכולתה לשלוט על השכלתה ועל פריונה
 • היא תחשיב את האמצעים העומדים בפני בן הזוג הפוטנציאלי כך שיוכל לדאוג לה ולצאצאה.

2)

 • בס זיהה שכאשר הסביבה מגבילה את חופש הילודה בהזדמנות ההשכלה
 • אז "המכניזם הפסיכולוגי" יופעל להעדפת בני זוג בעל מאפיינים מתאימים
 • לעומת זאת כאשר הסביבה תומכת בחופש ילודה ובשוויון בחינוך המנגנון מופעל בעוצמה פחותה
 • (זה למעשה הסבר לכך שהתיאוריה הסביבתית לא סותרת את ההסבר האבולוציוני,
 • הסביבה בעצם משנה את האבולוציה על ידי שינוי מכאניזם פסיכולוגי)
 • "מכניזם פסיכולוגי"– אומר שלנשים יש נטיה לבחור בן זוג בגלל היתרון הרבייה של אבותינו הקדומים (בס)

התייחסות לממצאים ג': תיאורית התפקידים החברתיים

 • תיאורית התפקידים החברתיים גורסת כי הבדלים בהתנהגויות חברתיות בין המינים נובעים מהתפקידים השונים שגברים ונשים מפנימים בחברה.
 • התיאוריה מסבירה את הממצאים הנ"ל על ידי כך שככל שנשים משיגות חופש ילודה ושויון הזדמנויות בהשכלה, הן מסוגלת לקבל תפקידים שונים וגמישים יותר, ולכן יש להן הזדמנויות רבות יותר להשיג משאבים בעצמם, ולא צריכות לעשות זאת באמצעות בני זוגם.

מחקרים נוספים שיש לבצע

1)

 • יש להבין את מסגרת הזמן בה התפתח המבנה החברתי המגביל את חירותן של נשים
 • אם התופעה (המערכת הפטריארכלית) היא מהתקופה "הפרה היסטורית" אז יש לראות בבחירת בן הזוג תכונה מכאנית פסיכולוגית (מוטבעת ואוניברסלית)
 • אם מדובר בתופעה שנוצרה לפי 10000 שנה, אז זוהי תקופה קצרה מידי בכדי לפתח מנגנונים אלה, ולכן ההסבר של התפקידים החברתיים הוא המתאים יותר.

2)

 • כבחינה של תיאורית התפקידים החברתיים יוכל המחקר לבחון
 • האם קיים קשר שלילי בין:
 • רגשות האישה בקריטריונים של יכולת הכוונה עצמית וגמישות תפקידים

לבין

 • העדפת בן זוג ממעמד גבוה, אשר יוכל להשיג משאבים אלה
 • בדיקת השערה זאת צריכה להתבצע במחקרים בין תרבותיים כדי להבטיח מדגם מתאים של סביבות.

ביקורת חלקית על המחקר

 • בנוגע לשיטת המחקר
 • זהו מאמר סקירה למרות שנעשה ניסיון לתת לו כיוון אמפירי על ידי העברת נתונים ממחקר אחד ומשנהו
 • אבל אין פה עימות נתונים.

לסיכום

 • למרות שהממצאים של המחקר של בס עולים בקנה אחד עם ההשערות שלו, הרי יש מחלוקת בעניין הפרשנות
 • בס רואה בהם עדות לכך שהעדפות בני הזוג עוצבו בעבר הרחוק והן מועברות בתורשה
 • חוקרים אחרים רואים בהם תוצר תרבותי שיכול להשתנות לכשישתנו מאפיינים תרבותיים אחרים.

חזרה לפסיכולוגיה בין תרבותית

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: