פורסם על ידי: or100 | אוגוסט 11, 2009

פסיכולוגיה בין תרבותית פרק 7: מאמר 15: שוני בין המינים בהעדפות בני זוג: השערות האבולוציה שנבדקו ב 37 תרבויות/ בס

מאמר 15: שוני בין המינים בהעדפות בני זוג: השערות האבולוציה שנבדקו ב 37 תרבויות/ בס

 • מאמר 14 הראה שבתרבויות רבות אהבה רומנטית היא לא הבסיס היחידי לבחירת בן/בת זוג
 • מחקר 15 עורך השוואה בין העדפותיהן של נשים ובין העדפותיהם של גברים בתרבויות רבות.
 • רוב המחקרים בתחום יוצאים מהפרספקטיבה האבולוציונית
 • חלקם יוצאים ממנה ומבססים עליה השערות
 • חלקם מתנגדים לה ומנסים להציג הסברים חלופיים לממצאים.

מבוא הנחות הפסיכולוגיה האבולוציונית

 • העבר של המין האנושי כולו (העבר האבולוציוני) מהוה בסיס להסברת התנהגות האדם
 • במשך מאוד אלפי שנים הקיום האנושי היה בחברות ציידים לקטים.
 • היה תהליך של ברירה טבעית:
 • אותן תכונות שתרמו לסיכוי להעמיד צאצאים עברו תהליך סינון (ברירה) ועברו לדור הבא
 • למשל יכולת שמירה על שיווי משקל
 • מי שהיתה לו יכולת שמירה על שיווי משקל היה יכול להעמיד יותר צאצאים.

 • · תוצר לוואי
 • · אילו הם תכונות שהנן נגזרות של תכונות אחרות שעברו תהליך של ברירה
 • · למשל שיווי משקל שהיה חשוב בעבר, היום בא לידי ביטוי ביכולת להחליט על רולרבליידס
 • הדגש בפסיכולוגיה האבולוציונית הוא על תכונות שיתרמו להעברת גנים מדור  לדור – ולא דווקא על הישרדות האורגניזם עצמו
 • למשל הקרבת חייבים של הפרט בשביל הצאצאים.

המאמר: שוני בין המינים בהעדפות בני זוג: השערות האבולוציה שנבדקו ב 37 תרבויות/ בס

 • המחקר השווה בין גברים ונשים מ 37 מדינות שונות לגבי העדפת בן זוג.

השערות (נגזרות מהנחות של התיאוריה האבולוציונית לגבי השקעה בצאצאים ויכולת פריון)

הרעיון המרכזי של ההשערות

 • בס ביסס את ההשערות שלו על ניתוח ההבדלים בתפקידים שמילאו גברים ונשים בגידול ילדים לאורך כל תהליך האבולוציה
 • נשים וגברים מתמודדים עם אתגרים שונים במהלך האבולוציה ולכן מתמודדים עם אתגרים שונים, ומכאן התפתחו אצלם העדפות שונות לבני זוג
 • נשים צריכות לזהות גברים הרוצים ומסוגלים לסייע להן בזמן ההיריון ובגידול ילדים
 • (1) ולכן לנשים אשר העדיפו גברים בעלי יכולת טובה להשיג משאבים ובעלי רצון להשקיע משאבים אילו למשפחה היו סיכויים טובים יותר להוריש את תכונותיהן לדור הבאה
 • הגברים לא  יכלו להיות בטוחים באבהותם ולפיכך הם הסתכנו בהשקעת משאבים בגידול ילדים של גבר אחר.
 • ובנוסף גברים צריכות לזהות את הנשים בעלות הסיכויים הטובים ביותר להרות.
 • (2) הטענה היא שגברים אשר העדיפו בת זוג בריאה, צעירה, ונאמנה, היו סיכויים טובים יותר להעמיד צאצאים מאשר לגברים שלא התחשבו בשיקולים אלה
 • עם הזמן גדל שיעור הגברים והנשים שבחרו את בני זוגם על סמך שיקולים המגבירים את הסיכוי להעמיד צאצאים.

1)

 • · טענה:
 • נשים יראו העדפה גבוהה יותר (לעומת גברים) לבין זוג עם תכונות אשר מעידות על משאבים או פוטנציאל להשיג את המשאבים
 • המדובר הוא על שאפתנות חריצות, ויכולת השתכרות
 • במילים אחרות לנשים חשוב כסף וכוח כלכלי אצל בני זוג.
 • · רציונל:
 • יש הבדלים אבולוציוניים בהשקעה בצאצאים בין גברי לנשים.
 • נשים-  תמיד משקיעות הרבה בצאצאים (אין הבדל בין הנשים בהשקעה בצאצאים)
 • גברים-  חלקם משקיעים יותר צאצאים חלקם משקיעים פחות בצאצאים
 • אישה תרצה לבחור גבר שיוכל להשקיע בצאצאים
 • לגברים זה פחות חשוב כי כל הנשים משקיעות בצאצאים

2)

 • · טענה:
 • · גברים יראו העדפה גבוהה יותר (לעומת נשים) לבת זוג צעירה ומושכת פיזית
 • · רציונל
 • יש קשר בין יכולת פריון בהווה ( fertility ) ופוטנציאל פוריות בעתיד (reproductive value) לבין הגיל בקרב נשים.
 • הסיבה שגברים מעדפים בת זוג יפה וצעירה היא בגלל שאפיונים לגיל צעיר מעידים על פיריון
 • למשל שיער מלא, שפתים מלאות וכד'.

3)

 • · טענה
 • גברים יעדיפו העדפה גבוהה יותר (לעומת נשים) לתכונות של צניעות והעדר ניסיון מיני אצל בת הזוג
 • · רציונל
 • בקרב גברים קיים ספק לגבי האבהות.

שיטות המחקר

 • · המדגם
 • 37 מדגמים מ 33 מדינות
 • זוהי שונות גדולה מבחינה תרבותית, גאוגרפית, אתנית, פוליטית, גזעית, דתי
 • אבל אין שונות גדולה מבחינה כלכלית
 • שיטות הדגימה מגוונות
 • · משתתפים
 • למעלה מ 10000 משתתפים
 • · הגיל הממוצע הוא 23
 • · זה גיל קצר צעיר מידי להערכה (לקחו גל גילאי 17)

 • · שאלונים
 • השאלונים תורגמו לשפה מקומית והועברו על ידי תושבה המקום שלא ידעו את ההשערות

שאלות

א)

 • המשתתפים נשאלו לגבי
 • הגיל בו הם מעונינים להנשא
 • הפרש הגילאים המועדף בינם לבין בני זוגם
 • ומספר ילדים רצוי.

ב)

 • ניתנה רשימה של 18 תכונות שונות. כל אחת דורגה מ 0 (לא רלוונטי אצל בן הזוג) ועד 3 (חשוב מאוד אצל בן הזוג)
 • דוגמאות של רשימת התכונות
 • מבשל היטב ומטפל היטב בבית
 • בעל מזג נוח
 • חברותי
 • וכד'

ג)

 • ניתנה רשימה של 13 תכונות. התכונות דורגו לפי סדר החשיבות: מהכי חשובה, להכי פחות חשובה אצל בן/בת הזוג
 • הרשימה לא הוצגה במאמר זה, אבל הוצגה במאמר אחר.
 • דוגמאות של  התכונות
 • טוב ומבין
 • דתי
 • בעל אישיות מרגשת
 • יצירתי ואמנתי.

תוצאות

השערה 1: בהתאם להשערת המחקר

 • פוטנציאל השתכרות
 • יש תמיכה בכל המדגמים למעט ספרד
 • שאפתנות וחריצות
 • יש תמיכה ב 34 מדגמים (מתוכם 5 בלי מובהקות)
 • קולומביה ספרד והזולו בדרם אפריקה הראו כיוון הפוך להשערה:
 • גברים הראו העדפה לאישה עם תכונות שמעידות על משאבים יותר מאשר נשים
 • גברים העדיפו נשים צעירות  יש תמיכה להשערת המחקר בכל המדגמים
 • לגברים חשוב מראה חיצוני יותר מנשים- יש תמיכה להשערות המחקר בכל המדגמים
 • למעט הודו, פולין ושוודיה
 • (נשים מעדיפות גברים מבוגרים)

השערה2- בהתאם להשערת המחקר

השערה3 – בניגוד להשערות המחקר

 • התקבלה שונות בין תרבותית משמעותית
 • ב 23 מדגמים לא התקבל ההבדל המשוער
 • ב 14 המדגמים האחרים לא היה הבדל בין המינים.
 • במילים אחרות: בהתאם להשערות
 • (1) נשים מייחסות חשיבות רבה יותר מגברים ליכולת השתכרות, לשאפתנות ולחריצות
 • (2) גברים מייחסים חשיבות רבה יותר מנשים לגיל צעיר, לבריאות וליופי – כלומר לבריאות

ביקורת

א) פרשנות הממצאים

 • יש התעלמות מההשפעה החברתית שיש על הדפוסים שנחקרו

ב) הגדרות אופרציונליות

 • לא בהכרח יכולת השתכרות מעידה על השקעה של גבר בגידול הצאצאים

ג) סוג ההשוואה שנערכה

 • המחקר בדק הבדלים בחשיבות שמייחסים נשים וגברים לתכונות מסוימות
 • אבל חסרה ההתיחסות למידת החשיבות של התכונה בקרב נשים או גברים.
 • בהמשך ערך בס את הדירוגים שנתנו גברים ונשים לתכונות השנות, ופרסם ניתוח זה במאמר נפרד, משם עולה שמעבר לתרבויות השונות, גברים ונשים מייחסים חשיבות עליונה בדוק לאותם ארבע מאפיינים
 • משיכה הדדית
 • אופי המעורר אמון
 • יציבות ובגרות רגשית
 • ומזג נוח.
 • ואז אפשר להצביע דוקא על הדמיון בין העדפות של גברים להעדפות של נשים. (וזה לא עומד בדיוק עם ההנחות של הפסיכולוגיה האבולוציונית).

א) פרשנות של ממצאים

 • מעבר למחלוקת לגבי מידת השוני והדמיון בין המינים (לפי המחקר וביקורת ג')
 • יש מחלוקת לגבי פרשנות הממצאים:
 • הטענה בדבר הבסיס האבולוציוני להבדלים בין המינים בייחוס חשיבות למראה החיצוני התבססה על ההנחה כי מראה חיצוני טוב מצביע על סיכוים טובים יותר להעמיד צאצאים
 • בס הניח שתכונות הנחשבות יפות ומושכות מצביעות למעשה על בריאות ועל פוריות= וכך גברים נמשכים לנשים אשר הם בעלות הסיכויים הטובים ללדת.
 • הנחה זו נבדקה בידי קבוצות חוקרים
 • התברר שאין קשר בין המידה שנשים מוערכות כיפות לבין מידת הבריאות שלהן.

ביקורת על הפסיכולוגיה האבולוציונית בכלל

 • הפסיכולוגיה האבולוציונית היא
 • דטרמיניסטית
 • מתעלמת מכוחות חברתיים
 • אין אופציה לשינוי.

***********************************************************

 • הפרשנות של הממצאים על כך שנשים מעדיפות גברים בעלי מעמד ויכולת השתכרות נתונה במחלוקת
 • בס טען שנשים מייחסות חשיבות רבה מגברים לתכונות אלה משום שבעבר נשים שבחרו בני זוג בעלי יכולת גבוהה יותר לדאוג להן ולילדיהן היו בעלות סיכויים טובים ביותר להעמיד צאצאים מנשים שלא ייחסו חשיבות רבה במיוחד לתכונות אלה.
 • מאמר 16 נותן פר/נות חלופית לממצא הזה.

חזרה לפסיכולוגיה בין תרבותית

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: