פורסם על ידי: or100 | אוגוסט 11, 2009

פסיכולוגיה בין תרבותית פרק 7: מאמר 14

מאמר 14

 • זהו מחקר בין תרבותי שבודק באיזו מידה אהבה רומנטית היא שיקול בבחירת בן זוג

מבוא

 • במהלך השנים בוצעו בארצות הברית מספר מחקרים שבאו לבחון את הקשר בין אהבה לנישואין
 • רוב המחקרים הראו כי בארצות הברית יש קשר הדוק בין אהבה ונישואין
 • נשאלת השאלה האם הקשר הזה קיים בכל התרבויות
 • כלומר האם הוא אוניברסלי
 • הרי ישנן תרבויות שבהם הנישואין מאורגנים על ידי חברי המשפחה ולא על ידי החתן והכלה
 • בהודו לדוגמא, אהבה רומנטית וקשר רגשי עז נתפסים כאיום על מבנה המשפחה
 • במקום לעודד את איחוד המשפחה הם מפריעים לו.
 • שאלות אילו הביאו את החוקרים לבחון את שאלת האהבה והנישואין ברמה אוניברסלית, בין תרבותי.

מטרת המחקר

א)      לבחון את ההבדלים הבין תרבותיים בנוגע לחשיבות האהבה, בהחלטה להינשא

ב)      במידה ויש הבדלים בין תרבותיים אז לזהות את הסיבות (המנבאים) והתוצאות להבדלים.

 • השערה:
 • הקולקטיביזם יהיה קשור באופן שלילי למידת החשיבות הניתנת לאהבה רומנטית.

הרקע התיאורטי למחקר

 • ישנם מספר חוקרים אשר בעבודתם היוו בסיס למחקר זה:

א) Goode

 • טען שהחשיבות של האהבה לנישואין קשורה קשר הדוק לאופי קשרי המשפחה והמסורת
 • במשפחות בהן ישנן קשרי מסורת הדוקים, אז נמצא שהאהבה לא רלוונטית לנישואין, ולעתים אף יכולה להסב נזק
 • בחברות המסורתיות יש לשלוט באהבה על מנת לשמר את התא המשפחתי והמסורת.

ב) Rosenblat

 • מצא שהאהבה חשובה בעיקר בחברות שבהן לא קיימת תלות כלכלית בין משפחות ונישואין

ג) Hofsted

 • ביצע את המחקר המקיף בקרב 40 אומות בנושאים שונים שקשורים לערכים ותרבות
 • אחד הממדים שהוא מצא זה האינדיבידואליזם/ קולקטיביזם- ונראה שהממד הנ"ל חשוב גם למחקר הנוכחי.

ד) Simpson

 • חקר את ערך האהבה בקרב סטודנטים יפנים
 • הנחת היסוד שלו היתה שקשרי המשפחה בתרבות היפנית הם חזקים מקשרי המשפחה בתרבות האמריקאית
 • והוא מצא שלאהבה יש חשיבות פחותה בקשר היפנים אל מול החשיבות שנותנים לאהבה האמריקאים

שיטת המחקר

 • הניסוי בוצע בכ 11 מדינות: ארצות הברית, אנגלית, תאילנד, יפן וכו'
 • · המשתתפים
 • 497 גברים  / 673 נשים
 • כולם סטודנטים לאומנות
 • גיל בין 19-26 (לערך)
 • נבחרו סטודנטים שהיו תושבי ערים מרוחקים וזאת על מנת לשקף את כלל חתכי האוכלוסייה.

 • · משתנים בלתי תלויים
 • · ארץ מוצא (שייכות לתרבות אינדיבידואליסטית/ קולקטיביסטית).
 • · משתנים תלויים

א)      מידת  החשיבות הניתנת לאהבה כתנאי מקדים לנישואין

ב)      מידת החשיבות הניתנת לאהבה כתנאי להמשכיות הנישואין.

 • · כלים/ שאלות המחקר
 • לכל הסטודנטים הועברו שאלונים עם שלושת השאלות הבאות:
 1. אם לגבר (או לאישה) היו את כל האיכויות והתכונות שאתה חפץ בבין הזוג, האם היית נישא לו, למרות שאתה לא מאוהב בו (כן, לא, לא החלטתי)
 2. 2אם האהבה נעלמה לחלוטין מהנישואין אני חשוב שהכי טוב לבני הזוג להפרד בצורה חלקה ולהתחיל בחיים חדשים (מסכים, לא מסכים, נטרלי)
 3. לדעתי, העלמות אהבה אינה סיבה מספקת לסיים נישואין, ואסור לראות אותה ככזו (מסכים, לא מסכים, נטרלי).
 • · נתונים לבחינת הסיבות והתוצאות להבדלים

1)       קולקטיביזם מול אינדיבידואליזם- נלקח מהמאמר של הופסטד

2)       מצב כלכלי- נלקח ממקורות סטטיסטים

3)       סטטיסטיקות לגבי נישואין ומצב משפחתי

תוצאות המחקר

 • ראה דיון- וכן ניספח

דיון מסקנות המחקר

1. כצפוי נמצאו הבדלים בין תרבותיים בחשיבות של האהבה כבסיס (=תנאי מקדים) לנישואין

 • האהבה קיבלה חשיבות רבה יותר במדינות המערביות וההופכות להיות מערביות (ארצות הברית, ברזיל, בריטניה, אוסטרליה)
 • האהבה קיבלה חשיבות נמוכה בקרב מדינות המזרח (הודו, פקיסטן, תאילנד ופיליפינים)
 • שתי המדינות המתועשות של המזרח אשר הולכות ומתקרבות למערב דורגו באמצע (יפן, הונג קונג)

2) נמצאו הבדלים בשאלת חשיבות האהבה לשמירת הנישואין

 • במדינות המערב הסטודנטים צינו שהאהבה היא הכרח לשמירת הנישואין
 • בעוד שבמדינות המזרח לא תפסה האהבה חשיבות גבוהה בשמירת הנישואין.
 • למרות ההבדלים שנמצאו, ההבדלים הם לא חד משמעותיים כמו בסעיף 1'
 • לפיכך ידרשו מחקרים נוספים על מנת לאושש או להפריך את התוצאה הנ"ל

3) לא נמצאו הבדלים משמעותיים בתשובות של הגברים למול תשובות הנשים

 • ממצא זה משונה במקצת מכיון שניתן היה לצפות להבדלים מסוימים בין גברים לבין נשים בעיקר במדינות המזרח בהן מעמד האישה אינו זהה למעמד הגב
 • נראה שגם בנושא זה ידרשו מחקרים נוספים.

4) הנושא המרכזי שהוכח מחקר זה הוא שלאופי התרבות ישנה השפעה עצומה על הפרט

 • נמצאה התאמה כמעט מלאה בין
 • תרבויות אינדיבידואליסטיות כמו במדינות המערב לבין הצורך באהבה כבסיס לנישואין
 • ובין תרבויות קולקטיביסטיות, כמו במזרח, בהן רגשות הפרט כמו אהבה הן לא רלוונטיות.

5) למעמד כלכלי יש קשר להחלטה על האהבה כגורם משפיע.

 • נמצא כי לחברה בה קיימת צמיחה כלכלית והפרט שואף להצלחה כלכלית יש יותר צורך באהבה
 • יתכן שדבר זה נובע מכך שיש קשר בין פריחה כלכלית לאינדיבידואלים, וזה מביא ליותר חופש החלטה ופעולה עבור הפרט שבוחר שאהבה הנה גורם חשוב בהחלטות להנשא (וכן גם אם להתגרש)
 • השערה  זאת תואמת את העובדה שתחילתו של האינדיבידואליזם הכלכלי החלה במאה ה 19 עם בהקשר למהפכה התעשיתית
 • שכן עד אז הפרט היה קשור לכלכלתו במשפחה
 • בעוד שלאחר המהפכה התעשיתית החל הפרט לדאוג לצמיחה הכלכלית האישית
 • קיימת טענה שלפיה יפן והונג קונג עוברות בשנים האחרונות את התהליך הנ"ל, ולכן נצפו תוצאות ממוצעות במחקר
 • תוצאות אילו מראות כי לאור השינויים במדינה כך גם הפרט עובר שינויים.

6) נראה שהאמונות לגבי חשיבות האהבה הן בעלות השלכות התנהגויות לגבי החלטות נישואין.

 • נמצא שבמדינות בהן לאהבה יש חלק חשוב בהחלטה לגבי נישואין אז הן היו בעיקר ממדינות בהן שיעורי הנישואים היו גבוהים יותר, שיעורי הילודה נמוכים יותר ושיעורי הגירושין גבוהים יותר.

למרות שהנתונים מתאמים אפשר לקבוע ש

 • מאחר וכל ההחלטות הללו הן אישיות במדינות המערב אז לפרט יש יכולת לקבוע כמה ילדים יהיו לו, והאם להתגרש
 • כי הדבר  משפיע רק על הפרט ולא על החברה
 • במדינות המזרח, בהן קיימת תופעת הנישואין המאורגנים, ישנה מטרה מרכזית אחת והיא ללדת ילדים, וזאת על מנת לשמר את מסגרת המסורת ואת הקולקטיביזם.
 • מספר רב יותר של גירושין נמצא במדינות בהן התשובה לשאלה 2 היתה חיובית במספר אחוזים גבוהה (אנגליה, ברזיל).
 • (שאלה 2: "אם האהבה היתה נעלמת לחלוטין מהנישואין, אני חשוב שהכי טוב לבני הזוג להפרד בצורה חלקה ולהתחיל בחיים חדשים")

7) שיעורי הגירושין היו גבוהים יותר במדינות בהן הסכימו הנבדקים עם ההנחה כי העלמות האהבה מצדיקה את סיום הנישואין

 • לפיכך זה לא מפתיע שנישואין בתרבויות השמות דגש על אהבה ייטו יותר להסתיים
 • גם העובדה כי בנשואי אהבה נוטים פחות להוליד ילדים עשויה להפחית את הלחץ להשאר ביחד לאחר שאהבה נעלמה.

הסתייגות

 • יש להיות זהיר בהכללת התוצאות לגבי האוכלוסייה כולה מכיון שהמחקר נערך על סטודנטים.
 • לעתים הסטודנטים מאפיינים קבוצות חריגות בחברה  (כמו תאילנד
 • יחד עם זאת מכיון שנמצאו הבדלים בין המדינות והקבוצות, אז אפשר ולנסות להסיק מסקנות.

סיכום כללי על המחקר והתייחסות למחקרים אחרים

 • לוין ושותפיו שאלו את המשתתפים במחקר "אילו לגבר / אישה היו את כל התכונות שהיית רוצה למצוא אצל בן זוג, האם היית מתחתנ/ת עם אדם זה גם ללא היית מאוהב/ת בו?
 • · החוקרים מצאו שאחוז המשיבים שהצהירו שיתחתנו עם אדם בלי להיות מאוהבים בו קשור למידת הקולקטיבים של אותה המדינה
 • ממצאים דומים נמצאו במחקר אתנוגרפי שקישר בין החשיבות המיוחסת בתרבות לאהבה רומנטית לבין מתירנות מינית
 • נמצא שבחברות המתירות גם לגברים וגם לנשים לקיים יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואין אז אהבה רומנטית תופסת מקום מרכזי יותר מחברות שיש בהן סנקציות חזקות נגד נשים המקיימות יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואין
 • יש לשים לב שבשני המחקרים לא נבדק כיצד אנשים מתרבויות שונות מגדירים אהבה רומנטית, והמחברים הניחו שלמושג יש משמעות דומה בתרבויות השונות.

חזרה לפסיכולוגיה בין תרבותית

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: