פורסם על ידי: or100 | יוני 3, 2009

פסיכופתולוגיה – פרק 12: הפרעת הירהורי שווא

הפרעת הירהורי שווא (פרנויה)

הפרעת הרהורי שווא

סוג של פסיכוזה המאופיינת במערכת שיטתית של הרהורי שווא (בעבר נקרא פרנויה והפרעה פרנואידית)

פרנויה:

זהו מונח מתקופה קדומה. בהקשר שלנו, קרפלין ייחד אותו למקרים של הרהורי שווא וקשר פגום עם המציאות אבל ללא המוזרויות, הקיטוע וחוסר הארגון החמור של האישיות האופייניים לסכיזופרניה.

בסיווג ה DSM-4  כלולים שני סוגי פסיכוזה עיקריים תחת הכותבות הנוגעות להפרעות פרנויה (שאינן סכיזופרניות):

הפרעת הרהורי שווא (הפרעה דלזויונלית) שנקראה בעבר פרנויה או הפרעה פרנואידית).

משתמשים במושגים פרנויה= הפרעה פרנואידית= הפרעת הרהורי שווא.

הפרעה פסיכוטית משותפת: שבא שני בני אדם או יותר מפתחים הרהורים שווה משולבים ומתמידים.

הפרעה פסיכוטית חולפת : אירועים קצרים (חודר או פחות) של הרהורי שווא ללא סיבוכים אחרים, כלולים בקטגוריה "הפרעה פסיכוטית חולפת".

הפירוט בספר הוא על הפרעת הרהורי שווא

ה DSM-4  מחייב שהפרעות הרהורי שווא יאובחנו לפי סוגן, על פי הנושא העיקרי של הרהורי השווא. להלן הסוגים

הרהור שווא מסוג רדיפה: הנושא העיקרי בהרהורי השווא הוא כי האדם (או מישהו שהאדם קרוב אליו ביותר) חשוף לסוג כלשהו של מעשה זדוני, כגון ריגול, מעקב או הפצת שמועות כוזבות על התנהגות בלתי חוקית בעליל או בלתי מוסרית. לעתים קרובות ננקטים צעדים משפטים כאלה או אחרים כדי לתקן את העוול המדומה ובמקרים חמורים נעשה שימוש באמצעים נגדים ישירים ומסוכנים יותר כגון ניסיון לרצח.

למשל האדם חושב שיש לו המצאה גדולה ביד והקג"ב רודף אחריו

הרהור שווא מסוג קנאה: הנושא השולט הוא ששותפו המיני של האדם בוגד בו

הרהור שווא מסוג אהבה (אירוטומניה): הנושא השולט הוא שאדם אחר ממעמד גבוה יותר, לעתים קרובות דמות ידועה למדי מאוהב באדם ומעוניין לקשור עמו קשר מיני.

הרהור שווא מסוג גופני (סומטיה): הנושא השולט הוא אמונה בלתי מעורערת של האדם כי הוא חולה במחלה גופנית או הפרעה כלשהי, לעתים קרובות בעלת אופי נדיר או יוצא דופן.

הרהור שווא מסוג גדלות: הנושא השולט הוא שהאדם הוא בעל מעמד, עוצמה, יכולת, כשרון יופי וכד' בדרגה יוצאת דופן, או שיש לו יחסים מיוחסים עם אדם בעל תכונות כאלה, בדרך כלל אישיות ידועה.

הרהור שווא מסוג מעורב: אבחנה זו משמשת לסיווג מקרים שבהם מתקיימים צירופים של כל אלה אך ללא נושא שולט יחיד.

בהפרעת הרהורי שווא יש רק דלוזיות שמשתלטות על החיים שלו.

מכל הסוגים הרהורי שווא של רדיפה הם השכיחים ביותר.

לאבחנת הרהורי שווא  שייכים ממציאים מנוצלים, מתקנים חברתים קנאים, נביאים בעיני עצמם, בני זוג הסובלים מקנאה חולנית, מורים רדופים, אנשים עסקים ואנשי מקצוע אחרים רבים.

התמונה הקלינית בהפרעת הרהורי שווא

אדם פרנואידי, או בעל הרהורי שווא, חש ש"אויבים נטפלים אליו ומנצלים אותו, נוהגים בו שלא כיאות, זוממים נגדו מזימות, גונבים ממנו, מרגלים אחריו, מתעלמים ממנו, או מעוללים לו דברים רעים אחרים.

מערכת הרהורי השווא מתרכזת בד"כ סביב נושא מרכזי אחד.

אף שהראיות לכך שפרנואידים פועלים במטרה להצדיק את טענותיהם קלושות למדי, אין ספק שבני אדם אלה, אינם מוכנים לקבל כל הסבר אפשרי אחר, והם אטומים לנימוקים הגיוניים.

אף שמחשבות רדיפה הן הנושא העיקרי במסכת הרהורי השווא, בני אדם פרנואידיים רבים מפתחים גם הרהורי שווא של גדלות.  (שליחויות משיחיות, תיקונים פוליטיים או חברתיים, המצאות יוצאות דופן וכד')

פרט למסכת הרהורי השווא, אדם כזה עשוי להיראות נורמלי לחלוטין בשיחה, בהתנהגות ומהבחינה הרגשית.

לעתים קשה להחליט על אבחון הפרעת הרהורי שווא, עקב אי הבהירות של המושג "הרהורי שווא" לא תמיד אפשר לקבוע מהי מידת האמת או הכזב שברעיון כלשהו, ויש רעיונות כוזבים בעליל, שבני אדם רבים מאוד דבקים בהם בהכנות ובאמונה שלמה.

הבחנה בין הפרעות סומטופרמיות לבין הפרעות הרהורי שווא

הפרעות סומטופרמית נובעות מחרדה, אובדן בוחן המציאות לא גדולה מידי, ולא קיצוני, ואפשר לטפל בהיפנוזה.

בהפרעות הרהורי שווא נובע מהפרעות חשיבה ויש פגיעה בבוחן המציאות. היפנוזה לא תעזור.

גורמים סיבתיים בהפרעת הרהורי שווא

לפי מייסנר יש שלב נורמלי בהתפתחות האישיות שהאדם צריך אויב. אבל יש כאלה שאינם מצליחים לעבור את השלב הזה ואז הם מטפחים בהתמדה הסברים פרנואידיים לכל בעיה שיש להם.

נראה שרוב בני האדם הלוקים בהפרעת הרהורי שווא היו ילדים מרוחקים, חשדנים, מתבודדים, חורשי סוד, עקשניים, ומתנגדים לענישה. בכעסם היו נעשים זעופים ומדוכדכים. ילדים קדם פרנואידיים מראים רק לעתים נדירות עבר של משחק נורמלי עם ילדים , או חברות מוצלח מנקדות מבט של יחסים חמים ואוהבים.

לפיכך ייתכן שהזרעים לסגנון בין אישי מרוחק ולא ידידותי יחסית נטמנו בשלב מקודם מאוד.

כאשר מתפתחת הפרעת הרהורי שווא, הדבר קורה בדרך כלל בהדרגה, ככל שהכשלונות מצטברים והבגידות מדומות מאלצים את האדם לשכלל את מבני ההגנה שלו. כדי להמנע מירידה בערך העצמי, הם מחפשים סיבות "הגיוניות" לאי הצלחתם.

בהדרגה מתחילה התמונה להתבהר (ידוע בשם "הארה פרנואידית"), מתברר להם שנטפלו אליהם מסיבה לא ברורה כלשהי, שבני אדם אחרים פועלים נגדם. כדי להגן על עצמם מפני ההנחה הבלתי נסבלת ש"משהו אל בסדר אתי" הם ממירים אותה בטענה הגנתית ש"מעוללים לי משהו". הם לא נכשלו בגלל איזו נחיתות או מגרעת שלהם, אלא משום שהאחרים פועלים נגדם.

הם מצויים בצדו של הטוב והקדמה של המין האנושי, ואילו אויביהם כרתו ברית עם כוחות הרשע.

חמושים בהנחת יסוד הגנתית זו הם ממשיכים לסלף, ולזייף את העובדות כדי שיתאימה לה, ומפתחים בהדרגה מסכת הגיונית וקבועה של הרהורי שווא.

בתוך מסגרת התייחסות כזאת קל מאוד לפרנואיד, בעולמנו, למצוא שפע ראיות לכך שאחרים פועלים נגדו. גישה כזאת כשלעצמה מחוללת מעגל קסמים אכזרי, שכן החשדנות, חוסר האמון והביקורתיות כלפי האחרים מרחיקים מן הפרנואיד את חבריו ואת דורשי טובתו ויוצרים חיכוך מתמיד בינו לבני אדם אחרים. ומחוללים תקריות חדשות שהוא מפריז בממדיהן.

הטיפולים ותוצאותיהם

אין בנמצא גישות מבוססות שיש להן תיקוף אמרי, לטיפול בהפרעת הרהורי שווא.

אנשים אלא לרוב אינם נוטים לפנות לטיפול, שכן רבים מהם מפרשים זאת כהודעה בחולשה.

התחזית להחלמה מלאה מפרנויה היא גרועה ביותר בדרך כלל.

קשה לטפל בהפרעות הרהורי שווא, כי המטפל נחשב לאויב.

לסיכום אפשר להגיד:

הפרעת הרהורי השווא (פרנואידיות) שבהן נראה כי חוסר הארגון הסכיזופרני איננו גורם משמעותי, יוצרות תת קבוצה של פסיכוזות המובנות עוד פחות מן האחרות. אדם פרנואידי מטפח רעיונות על רדיפה, על גדלות, על שתיהן, או לעתים נדירות יותר, רעיונות אחרים שתוכנם כוזב בעליל. ואולם, האדם מתפקד לחלוטין, ולעתים קרובות אף תפקוד קוגניטיבי מאורגן ביותר, בתחומים שאינם מאיימים על מבנה חשיבת השווא, שבו הוא עסוק בעיקר. בני אדם אלא מסוגלים לעתים קרובות לתפקד בחברה ברמה שולית., אבל יש בהם כאלה הנעשים מסוכנים. הטיפול בפרנואידים הוא קשה עד בלתי אפשרי.

שאלה: מה ההבדל בין הפרעת הרהורי שווא לבין הרהורי שווא

בהפרעת הרהורי שווא יש אמונה מוטעית לא נכונה שפוגעת בחיים של האדם, יחד עם זאת האדם עשוי להראות נורמלי לחלוטין בשיחה בהתנהגות ומהבחינה הרגשית.

הרהורי שווא זהו הפרעות חשיבה, מחשבות יחס:

אני מישהו אחר, פרסומות שמדברת אלי.

זהו תסמין פסיכוטי יש לו משך ועוצמה מוגדרים.

מבט על דלוזיה והלוסינציה  ומצב פסיכוטי(בעיקר מהמחברת)

דלוזיה= הרהור שווא- כלומר הפרעת חשיבה

הלוסינציה= הזיה- כלומר הפרעת תפיסה

שני סוגים של הפרעות מאפיינות ניתוק מהמציאות.

הזיה: (הילוסינציה):

זוהי הפרעת תפיסה. שבה נראים או נשמעים דברים שאינם אמיתיים או שאינם נוכחים. (הגדרה אחרת: זוהי הפרעת תפיסה שבה יש התנסות חושית שלא קשורה למציאות).

זוהי הפרעה שמאפיינת מצבים פסיכוטיים. ההזיות מקושרת להפרעות מסוגים שונים כגון סכיזופרניה.

אדם ששומע קולות, רואה דברים שלא קיימים.

הרהור שווא (דלוזיה)

זוהי הפרעת חשיבה, שבה אמונה חזקה המנוגדת למציאות אבל אדם ממשיך להחזיק בה אף על פי שקיימות ראיות מוצקות למצב ההפוך. כמו כן הפרעה זו מאפיינת מצבים פסיכוטיים. הרהורי שווא מקושרים להפרעות מסוגים שונים כגון מאניה (בקצה שלה) סכיזופרניה ועוד.

למשל, אני חושב שאני מישהו שאני לא: " אני דוד המלך", "אני נפוליאון" מה שנקרה מחשבות גדלות.

מצב פסיכוטי:

מצב של ניתוק זמני מהמציאות, זהו מצב שמתאפיין בעיקר בתופעת הזיות והרהורי שווא, לעתים יש גם בעיות דיבור ותקשורת.

מצב פסיכוטי מאפיין כל מיני מחלות כגון:

  1. סכיזופרניה
  2. מצבי מאניה קיצוניים
  3. מצבי דיכאון קיצוניים
  4. הפרעות דו קוטביות
  5. הפרעת אישיות סכיזוטיפלית
  6. הפרעת אישיות גבולות.
  7. פיגור שכלי

כל מה שקשור במצבים פסיכוטיים זה הכי חריף. למשל דיכאון עם התקף פסיכוטי, גרוע יותר מרק דיכאון.

אחד המאפיינים של סכיזופרניה הוא התקף פסיכוטי

פסיכוזה הוא לא מצב מתמשך (גם פאניקה לא), זהו מצב קצר וחריף.

חזרה לפסיכופתולוגיה

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: