פורסם על ידי: or100 | יוני 3, 2009

פסיכופתולוגיה – פרק 11: שונות מינית

פרק 11: שונות מינית, התעללות מינית, וליקויים בתפקוד המיני

אפשר לחלק את ההפרעות המיניות חלוקה בסיסית לשתי קטיגוריות עיקריות: פרפיליות (סטייה מההתנהגות הנורמלית) וליקויים בתפקוד המיני (אי יכולת להגיע לתפקוד מיני נורמלי).

שונויות מיניות

הפרפיליות

* מושג פרפיליות הן קבוצה של דפוסי התנהגות מינית קבועים, שבהם דרושים חפצים, טקסים, או מצבים יוצאי דופן לשם השגת סיפוק מיני מלא. (לעתים הן מוגדרות כהתנהגות החורגת מהגבולות הרחבים של מה שמקובל מהבחינה האתית והמשפטית).

צורות קלות של מצבים אלה מופיעות גם אצל אנשים נורמלים, אבל האדם הפרפיל נבדל מהם בהתמדה, ובבעליות היחסית שבהן מתמקדת המיניות שלו בפעולות או בחפצים אלה- שבלעדיהם אין הוא מסוגל בדרך כלל להגיע לאורגזמה. לעתים קרובות יש לפרפיליות גם אופי כפייתי, ויש פרפילים הזקוקים לפורקן של אורגזמה ארבע עד עשר פעמים ביום.

הספר מדבר על כמה פרפיליות ספציפיות: פטישיזם, פטיזים טרנסוורטי, מציצנות, אקסהיביציוניזם, סאדיזם מיני, מזוכיזם מיני, פדופיליה,

* מושג: פטישיזם: פרפיליה שבה העניין המיני מתרכז באי אלה חפצים דוממים או בחלק לא מיני של הגוף

 • כמו ברוב הפרפיליות מרבית מקרי הפטישיזם נוגעים לגברים.

מגוון החפצים הפטישיסטיים כולל שיער, אוזניים, ידים בגדים תחתונים, נעלים בשמים, וחפצים דומים הקשורים למין השני.

לעתים קרובות מורכבת ההתנהגות הפטישיסטית מאוננות הקשורה בחפץ פטישיסטי

השימוש בפריטים אלה באוננות הוא הרגל נפוץ ואינו נחשב לפתולוגי בדרך כלל, ואולם כאשר כרוכה בכך התנהגות אנטי חברתית, כגון פריצה ופלישה אפשר להסכים כי זהו מנהג פטישיסטי

רוב התיאוריות על פטישיזם מדגישות את חשבות ההתניה הקלאסי.

גברים שאפשרות ההתניה המינית שלהם רבה יותר יהיו מועדים לפתח פטיש אחד או יותר.

* מושג פטישיזם טרנסווסטי: פרפיליה שבה העוררות המינית והסיפוק המיני מושגים על ידי התלבשות כבני המין השני.

זהו מצב לא שכיח, שבו האדם, בדרך כלל זכר, נהנה מגיחות לתפקידים החברתיים של המין השני, או נתון במצוקה ניכרת עקב דחפיו לעשות כן. אף שזכר טרנסווסטי רואה את עצמו כגבר כאשר הוא לבוש כגבר הוא עשוי להרגיש שהוא איש כאשר הוא לבוש בבגדי נשים.

בדרך כלל האדם הסובל מפטישיזם טרנסוורטי לא גורם נזק לזולת.

*מושג: מציצנות: פרפיליה שבה השגת הנאה מינית היא באמצעות הצצה חשאית, בדרך כלל בבני אדם שמתפשטים ו/ או עוסקים בפעילות מינית.

אף שהמציצן עלול לנהוג בפזיזות וקורבנותיו יכולים לגלותו ולתקוף אותו, בדרך כלל אין למציצנות היבטים פליליים, או אנטי חברתיים חמורים.

* מושג: אקסהיביציוניזם: סוג של פרפיליה, שבה יש הצגה או חשיפה פומבית של אברי המין לעיני אחרים, בנסיבות בלתי הולמות וללא הסכמתם.

לעתים, חשפן עוין עלול להוסיף לאקסהיביציוניזם שלו גם פעולות תוקפניות ולתקוף את הקורבן.

גורמים סיבתיים לאקסהיביציוניזם (על פי סרט הוידאו):

עלבון לדימוי העצמי מוביל ל:

תחושת דיכאון

צורך לחשוף

הערכה העצמית שבה לקדמותה באמצעות התחושה המינית והתגובה של הקורבן

יתכן שההשתקמות בדימוי העצמי זמנית ואחרי יתעוררו תחושות של בושה וחרטה

המעגל חוזר על עצמי

* מושג: סאדיזם: סוג של פרפיליה שבה מושג סיפוק מיני באמצעות גרימת כאב או השפלה לשותף המיני.

מופיע כמעט אך ורק אצל גברים.

לפעמים קשורות הפעילויות הסדיסטיות בבעלי חיים או בחפצים פטישיסטיים ולא בבני אדם אחרים.

* מושג מזוכיזם: פרפיליה שבה אדם משיג הנאה מינית מהתנסות בכאב או בהשפלה

התמונה הקלינית במזוכיזם דומה לזו שבמנהגים סדיסטיים, אלא שהכאב נגרם לעצמי במקום לזולת.

* מושג: פדופיליה: זוהי פריפיליה שבה שותפו המיני המועדף או הבלעדי של אדם הוא ילד שעוד לא הגיע גיל ההתגברות המינית.

כמעט כל הפדופילים הם זכרים, וכשני שלישים מקורבנותיהם הם ילדות.

 • נראה שטיפוס הפדופיל השכיח ביותר הוא גבר חסר מיומנויות בין אישיות, הנמשך לילדים משום שהוא חש שהוא שולט ביחסים עמם.
 • כמעט כל הפרפילים הם ממין זכר
 • לבני אדם פריפילים יש בדרך כלל יותר מפריפיליה אחת.

גורמים סיבתיים לפרפיליות:

אחד ההסברים הוא שגירויים מיניים חזותיים חשובים לגברים הרבה יותר מאשר לנשים. יש טענה שיש קשר הדוק בין פגיעותם של גברים לפרפיליות לבין תלותם הרבה יותר בדימויים מיניים חזותיים.

נראה שהסיבה העיקרית לפרפיליות ולליקויים בתפקוד המיני היא למידה כושלת וחברות לקויה.

הפרעות בזהות המינית:

זהות מינית, פירושה תחושת הזכריות או הנקביות של אדם.

מכל תכונות ההתנהגות נראה שהזהות המינית עומדת במתאם החזק ביותר עם המין הביולוגי, אך המיתאם אינו מושלם.

* מושג: הפרעת זהות מינית: הזדהותו של אדם עם בני המין השני, ואי נוחות תמידית בדבר זהותו המינית האנטומית.

ב 4 DSM מאופיינת הפרעת זהות מינית בשני מרכיבים

א.      הזדהות עם המין השני: כלומר רצון חזק ומתמיד של אדם להשתייך למין השני או התעקשותו לטעון שהוא אכן כזה

ב.      דסיפוריה מינית: כלומר אי נוחות מתמדת של אדם באשר למינו הביולוגי או התחושה כי תפקיד המין של מין זה אינו מתאים לו.

* ההפרעה יכולה להופיע אצל ילדים, מבוגרים, זכרים ונקבות.

הפרעת זהות מינית בתקופת הילדות

בנים הלוקים בהפרעת זהות מינית מראים לעתים קרובות התעסקות יתר ניכרת בפעילות שהן בדרך כלל נשיות

בנים בעלי הפרעת זהות מינית מוחרמים לעתים קרובות בידי קבוצת השווים שלכם כ"רכרוכיים"

בנות בעלות הפרעת זהות מינית מתנגדות בדרך כלל לנסיונות של הוריהן להלבישן בבגדי נשים מסורתיים כגון שמלות. הן מעדיפות בגדי בנים ושיער קצר.

בנות בעלות הפרעות זהות מינית זוכות ליחד טוב יותר מצד בני קבוצת השווים.

נראה כי התוצאה הרווחת ביותר בבגרות אצל בנים בעלי הפרעת זהות מינית היא הומוסקסואליות ולא טרנס סקסואליות.

*מושג: טרנס סקסואליות: זוהי הפרעת זהות מינית אצל מבוגרים. הזדהותו של אדם עם בני המין השני, בניגוד לקבלת זהותו המינית האנטומית.

היום חושבים שיש שני סוגים של טרנס סקסואלים:

א.      טרנס סקסואלים הומוסקסואלים: הוא נמשך לבני מינו הביולוגי (למשל טרנס סקסואלית הומוסקסואלית היא נקבה מהבחינה הביולוגית, המתארת את עצמה כגבר הלכוד בגוף אישה, וחשה משיכה מינית לנשים)

ב.      טרנס סקסואלים שאינם הומוסקסואלים: נמשך לבני המין השני. (למשל טרנס סקסואל הומוסקסואלי הוא זכר ביולוגי, המתאר את עצמו כאשה הלכודה בגוף גבר ונימשך מינית לנשים).

הטיפול היחידי שמצליח לסייע לטרנס סקסואלים לפתור את הדיספוריה המינית שלהם הוא שינוי המין באמצעות ניתוח.

כמעט כל הטרנס סקסואלים שאינם הומוסקסואלים הם גברים.

התעללות מינית

* מושג: גילוי עריות: יחסי מין בין בני משפחה שיש עליהם איסור תרבותי, כגון אח ואחות, או הורה וילד.

 • בנות המתגוררות עם אבות חורגים נתונות בסיכון גבוה במיוחד לגילוי עריות
 • אבות המקיימים יחסי גילוי עריות נוטים להיות בעלי רמת משכל נמוכה מזו של אבות אחרים, אך בדרך כלל לא ניכרת בהם   פסיכופתולוגיה חמורה.
 • רוב עברייני גילוי העריות אינם פדופילים
 • רוב האבות המקיימים יחסי גילוי עריות עם בנותיהם התנסות בליקויים ניכרים בתפקוד המיני עם נשותיהם, או עם שותפותיהם המיניות הבוגרות
 • רוב האבות המקיימים יחסי גילוי עריות עם בנותיהם נוטים להימנע מפעילויות הכרוכות בטיפול בילדים או בטיפוחם.
 • לעתים קרובות, נשותיהם של גברים המבצעים גילוי עריות סבלו מהתעללות מינית בילדותם, וביותר משני שלישים ממקרים אלה האישה אינה מסייעת לילדה או מגוננת עליה.
אונס

* מושג: אונס: פעילות מינית שהאדם כופה על אדם אחר, באמצעות שימוש בכוח או באיומים.

 • בדרך כלל מסווג האונס כפשע מיני.
 • ישנן חוקרות שטוענות כי אונס מונע על ידי הצורך לשלוט, להפעיל כוח, ולהשפיל את הקורבן.
 • יש כאלה הטוענים שלכל האנסים יש מניעים תוקפניים ומיניים גם יחד, אך בדרגות שונות.
 • אונס נוטה להיות פעילות חוזרת ונשנית ולא מעשה יחיד
 • רוב מעשה האונס הם אירועים מתוכננים.
 • אונס הוא בדרך כלל פשע של גבר צעיר

ליקויים בתפקוד המיני

* מושג: ליקוי תפקוד מיני: פרושו פגם בתשוקה לסיפוק מיני ופגם ביכולת להשיגו.

היום מבינים כי בתגובה המינית האנושים קיימים ארבע שלבים נפרדים יחסית. ההפרעות יכולות לחול בכל אחד משלושת השלבים הראשונים:

א.      שלב התשוקה: המורכב מפנטזיות על פעילות מינית או מתחושה של תשוקה לקיים פעילות מינית.

ב.      שלב הריגוש-עוררות מינית: שבמהלכו מופעים בדרך כלל גם תחושה סוביקטיבית של עונג מיני וגם שינויים פיסיולוגים המלווים עונג סובייקטיבי זה לרבות זקפת הפין אצל הזכר והתלחלחות והתרחבות של הנרתיק אצל הנקבה

ג.       שלב האורגזמה: שבמהלכה משתחרר המתח המיני וחל שיא העונג המיני

ד.      השלב הסופי הוא פורקן: במהלכו האדם מתנסה בתחושת רגיעה ורווחה.

ליקויים בתשוקה המינית

*מושג: הפרעת תשוקה מינית היפואקטיבית: זהו ליקוי תפקוד מיני שבו לאשה או לגבר יש מעט מאוד או אין בכלל דחף או עניין מיני.

* מושג: הפרעת רתיעה ממין: ליקוי תפקוד מיני שבו אדם מראה רתיעה קיצונית והימנעות מכל מגע מיני באברי המין עם השותף.

ליקויים בעוררות המינית

* מושג: הפרעת זקפה אצל גברים: ליקוי תפקוד מיני שבו הגבר אינו מסוגל להשיג או לשמר זקפה המספיקה ליחסי מין מוצלחים.

*מושג: הפרעת עוררות מינית אצל נשים: ליקוי תפקוד מיני הכרוך בהיעדר הרגשות של עוררות מינית, ובחוסר תגובתיות לרוב צורות הגרייה הארוטית או לכולן.

(זהו מקביל להפרעת זקפה אצל גברים)

הביטוי הגופני העיקרי של הפרעה זו הוא אי יכולת של הפות ורקמות הנרתיק להתנפח ולהתלחלח בעת הגרייה המינית.

הפרעות אורגזמה

* מושג: פליטת זרע מוקדמת: הופעה מתמדת, חוזרת ונשנית, של אורגזמה ופליטת זרע בתגובה לגרייה מינית מזערית.

האורגזמה עשויה לחול לפני החדירה, בעת החדירה, או מיד אחריה, ולפני שהגבר רוצה בה.

* מושג: הפרעת אורגזמה אצל גברים: פליטת זרע מאוחרת או אי יכולת לפלוט זרע במהלך משגל.

* מושג הפרעת אורגזמה של נשים: עיכוב מתמיד או חוזר ונשנה באורגזמה או היעדרה בעקבות שלב ריגוש מיני נורמלי.

ליקויי תפקוד הכרוכים בכאב מיני

* מושג וגיניזמוס: עווית לא רצונית של השרירים בכניסה לנרתיק (שאינה נובעת מהפרעה גופנית) המונעת חדירה וקיום יחסי מין.

במקרים מסוימים נשים הלוקות בווגיניזמוס לוקות גם בהפרעת עוררות מינית.

* מושג: דיספורניה: משגל כואב אצל גבר או אצל אישה

דיספורניה שכיח הרבה יותר אצל נשים.

זו צורה של ליקוי בתפקוד המיני שיש סבירות גבוהה שמקורו בליקוי אורגני כמו דלקות, או פתולוגיה מבנית באיברי המין. אבל לעתים קרובות בסיס התופעה הוא פסיכולוגי

גורמים סיבתיים לליקויים בתפקוד המיני:

הן התשוקה המינית, והן תפקודם של אברי המין יכולים להיות מושפעים ממגון רחב של מצבים אורגנים.

אבל רוב מקרי הליקוי בתפקוד המיני נובעים מסיבות פסיכו חברתיות  יותר מאשר מסיבות גופניות.

דוגמאות לגורמים פסיכו חברתיים:

למידה מכשילה:

בחברה שלנו משאירים לעתים קרובות מידי את למידת טכניקות המין והעמדות כלפי המין ליד המקרה.

נמצא כי זוגות עם בעיות מיניות משתמשים בדרך כלל בטכניקות מין חסרות רגישות ולא יעילות.

לעתים יש למידה מוקדמת לראות ביחסי המין דבר חמדני מלוכלך ורע. דבר שעלול לעורר מידה רבה של חרדה, קונפליקט ואשמה בכל הנוגע ליחסי המין.

הרגשות פחד, חרדה ואי כשירות:

חרדה היא סיבה עיקרית אצל גברים שלקו בבעיות זקפה בשלב מוקדם בחייהם.

גברים הסובלים מפליטת זרע מוקדמת עלולים להתנסות גם ברגשות קשים של אי כשירות.

גם נשים עלולות לחוש פחד ואי כשירות ביחסי מין.

מאסטרס וג'נסון הגיעו למסקנה כי רוב הליקויים בתפקוד המיני נובעים מפחדים, מעמדות, ומעכבות הנובעים להתנהגות המינית ופוגמים בכשירות, המבוססים לעתים קרובות על למידה מוקדמת מכשילה, ואחר כך מחריפים עקב התנסויות שליליות בהמשך החיים.

בעיות בין אישיות:

בעיות בין אישיות עלולות לגרום לליקויים בתפקוד המיני, היעדר קרבה רגשית ותקשורת גרועה עלולים ליצור בעיות בזקפה או באורגזמה.

שינויים בתפקידי הגבר והאשה ויחסים הטרוסקסואלים

בשנות ה 1970 חללה  עלייה בהיקף בעיות הזקפה, וכמה חוקרים שיערו כי הדבר קשור בשתי תופעות שהתחוללו  בתקופה הזאת:

השינויים הרבים והולכים שמשיגה תנועת הנשים בחברתנו

המודעות הגוברת והולכת למיניות האשה

הטיפולים ותוצאותיהם

מאסטרס וגו'נסון וממשיכיהם טוענים שרוב הליקויים בתפקוד המיני אינם בדרך כלל הפרעות של יחידים, אלא הפרעות ביחסים בין יחידים

************

הסיבה להפרעות מיניות:

נראה שגורמים ביולוגים ממלאים תפקיד משני יחסית.

נראה שהסיבה העיקרית לפרפיליות ולליקויים בתפקוד המיני היא למידה כושלת וחברות לקויה.

הטיפול

היום מטפלים בהפרעות מיניות בעיקר בעזרת טיפולים קוגניטיביים המתמקדים בסיוע למטופלים לשנות מחשבות העלולות להפריע לתפקודם, ובעזרת טיפולים התנהגותיים שמגמתם ללמד את המטופלים התנהגויות ספציפיות שישפרו את תפקודם המיני.

כמו כן מאסטר וג'ונס העמידו את הזוג במרכז הטיפול לא רק את היחיד.

חזרה לפסיכופתולוגיה

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: