פורסם על ידי: or100 | יוני 3, 2009

פסיכולוגיה בין תרבותית – פרק 2: אינדבידואליזם קולקטיביזם כתסמונת (סנדרום) תרבותי

אינדיבידואליזם – קולקטיביזם כתסמונת (סינדרום) תרבותי

 • המאמר שלו מבוסס על הופסטדה
 • הוא מדבר על תסמונות תרבותיות ולא על תוכנות מנטליות.
 • לדעתו, בשביל למצוא הבדלים בין תרבויות צריך לאפיין את התרבות לפי הסינדרומים שלה.

הגדרת תרבות לפי טריאנדיס

 • אלמנטים משותפים המשמשים סטנדרטים להתנהגות, לתפיסה, למחשבה (אמונות, ערכים) בקרב אנשים החולקים שפה, תקופה היסטורית ואזור גיאוגרפי

פירוט- המשותף להגדרות השונות של תרבות

 • לפי טריאנדיס, המשותף לרוב ההגדרות השונות של התרבות זה:
 • שתרבות מבוססת על אלמנטים משותפים
 • אשר מספקים סטנדרטים לתפיסה, אמונה, הערכה, תקשורת והתנהגות בין אותם אנשים החולקים שפה, תקופה היסטורית, ומיקום גיאוגרפי
 • האלמנטים המשותפים מועברים מדור לדור עם התאמות.
 • האלמנטים המשותפים כוללים
 • הנחות לא מבוססות,
 • ונהלים מופעלים משותפים אשר משקפים "מה עבד ועדין עובד" בנקודה מסוימת בהיסטוריה של קבוצת התרבות.

פסיכולוגיה מקומית – indigenous psychology ופסיכולוגיה אוניברסלית

· פסיכולוגיה מקומית זוהי פסיכולוגיה אשר מתפתחת בתרבות מסוימת (תמיד ספציפית לאותה תרבות)

· פסיכולוגיה מקומית זהו מקרה פרטי לפסיכולוגיה אוניברסלית

· הפסיכולוגיה בת זממנו (  contemporary psychology ) היא למעשה פסיכולוגיה מקומית מערבית, והיא מהווה מקרה פרטי לפסיכולוגיה האוניברסלית

· כשנגיע למצב שבו הפסיכולוגיות המקומיות יהיו חלק ממסגרת הפסיכולוגיה האוניברסלית אז תהיה לנו פסיכולוגיה אוניברסלית

· בכדי להשיג את המטרה שתהיה לנו פסיכולוגיה אוניברסלית, כך שכל הפסיכולוגיות המקומיות תהיינה כחלק ממסגרת הפסיכולוגיה האוניברסלית יש לערוך מחקרים בין תרבותיים.

·  ואז למצוא איך תופעה הנמצאת בפסיכולוגיה בת זממנו, מותאמת לפסיכולוגיה המקומית

· זאת (לפי טריאנדיס) אפשר לעשות דרך ממדים תרבותיים.


סינדרומים (תסמונות) תרבותיים cultural syndroms

 • · סינדרומים תרבותים הם למעשה ממדים

 • · הגדרת סינדרומים תרבותיים

· סינדרומים תרבותיים הם

· גישות משותפות

· עמדות,

· אמונות,

· נורמות,

· תפקידים חברתיים,

·  הגדרות עצמי,

· וערכים  אשר מאורגנים סביב נושא מסוים, ומשותפים לחברים בתרבות מסוימת.

 • · הסינדרומים התרבותיים מהווים ממדים של שונות תרבותית ולפיכך הם מהווים שיחה בין הפסיכולוגיות המקומיות השונות.

· כלומר אפשר להשתמש בהם כדי לתאר תרבויות שונות ולהשוות בין תרבויות

· במילים אחרות

· (הרעיון של סינדרומים תרבותיים הוא לגשר בין הפסיכולוגיות השונות (תרבויות שונות), לשם כך למצוא ממדים להשוואה= סינדרומים).

 • {באופן אחר במקצת להגדרה הקודמת}
 • תסמונות תרבותיים הם
 • דפוסי גישות משותפים, אמונות, קטיגוריות, הגדרות עצמיות, נורמות, הגדרת תפקידים, וערכים
 • שמאורגנים סביב מוטיב מרכזי
 • אשר יכולה להיות מוגדרת בין האנשים המדברים שפה מיוחדת, במשך תקופה היסטורית ספציפית, באזור גיאוגרפי מוגדר}

דוגמאות לתסמונות תרבותיות – פירוט בהמשך

1)  הדיקות

2)  מורכבות תרבותית

3)  תסמונת תרבות פעילה ותרבות סבילה

4)  תרבות של כבוד

5)  קולקטיביזם

6)  אינדיבידואליזם

7)  יחסים אנכיים ואופקיים

 • טרינדיס טוען שהדרך המתאימה ביותר להבחין בין תרבויות היא בחינה של תסמונות תרבותיות

אזורים תרבותיים והקשר בינם לבין תסמונות תרבותיות

 • אזורים תרבותיים אילו אזורים אשר התרבויות בהם פחות או יותר דומות
 • באופן כללי, גאוגרפיה זה דרך חשובה לזהות אזורים כאלה
 • דוגמא
 • המערב, מבוסס על אירופה וצפון אמריקה
 • והמזרח מבוסס על מזרח אסיה
 • הם יכולים להחשב כאזור שונה

 • בכדי לפתח את ההבחנות בין אזורים תרבותיים, אפשר להשתמש בסינדרומים


פירוט דוגמאות לסינדרומים תרבותיים

1) תסמונת ההדיקות tightness

 • כמות הנורמות והכללים שצריך למלא אחריהם בהרבה סיטואציות, בתרבות מסוימת, והמידה בה מקובל לחרוג מהם
 • ככל שתרבות גבוהה יותר בממד ההדיקות, אז היא תתאפיין ביותר כללים ונורמות וביקורת קשה ועונש על חריגה מהם.
 • למשל החברה הדתית הדוקה יותר מהחברה החילונית.

 • הדיקות היא תלויית מצב במידה רבה
 • למשל
 • בארצות הברית מעדיפים להפר הסכם נישואין, אבל הדוקים מאוד בתקנות בנקאיות
 • ההדיקות ביפן גבוה מאשר בארצות הברית – וזאת בגלל שיש הרבה יותר חוקים הנוגעים ליותר סיטואציות, ואנשים נזהרים באופן קיצוני שלא לעבור עליהם.
 • מספר דברים כלולים במורכבות תרבותית:
 • מספר האלמנטים התרבותיים כמו הגדרות תפקידים יכולים להיות גדולים או קטנים.
 • מורכבות תרבותית גבוהה כשהגודל של ההתישבות (כמות אנשים) גדולה.
 • וכן תרבות נבדלת במורכבות וברב גוניות הדתות, כלכלה, פוליטיקה, חינוך, חברה, בתקנים אסתטיים
 • למשל מספר סוגי עבודות, סוגי הנישואין, סוגי הדתות וכד'

2) תסמונת המורכבות התרבותית

 • לפעמים יש קשרים בין התסמונות:
 • תרבויות מורכבות ולא אדוקות יהיו אינדיבידואליסטיות
 • תרבויות פשוטות ואדוקות יהיו יותר קולקטיביסטיות
 • הסינדרום כולל
 • מספר של אלמנטים פעילים
 • לדוגמא תחרותיות, פעולה, ומימוש עצמי
 • ומספר של אלמנטים סבילים
 • לדוגמא,  תשאיר את היוזמה אצל אחרים, שיתוף פעולה

3) תסמונת תרבות פעילה ותרבות סבילה


4) תרבות של כבוד

 • דפוס זה הוא צר, והוא מבוסס על כבוד
 • דפוס זה מתגלה במקום אשר הרכוש הוא נייד ובכדי להגן עליו הפרט צריך להראות מבט פנים זועף כך שהאחר מבחוץ לא יעזר לנסות ולקחת את הרכוש ממנו.
 • הדבר כולל אמונות, גישות, נורמות, ערכים והתנהגות אשר היחס המועדף לשימוש בתוקפנות להגנה עצמית על הכבוד

5) קולקטיביזם

 • זוהי המידה בה האני מוגדר כחלק מקולקטיב  והמחויבות לקבוצה החברתית מכתיבה את ההתנהגויות,
 • בתרבויות אשר גבוהות בקולקטיביזם אז  חשיבות המטרות האישיות פחותה מחשיבות מטרות הקבוצה

פירוט

 • הגדרה האני החלק מקולקטיב זה למשל שבט או משפחה
 • מטרות אישיות פחות חשובות לעומת מטרות הקבוצה
 • נורמות, תפקידים ומחויבויות מכוונות בעיקר על ידי התנהגות חברתית
 • לחברות מסורתיות ולהרבה מתרבויות אסיה ואפריקה יש את האלמנטים של הקולקטיביזם

6) אינדיבידואליזם

 • זוהי המידה שבה האני מוגדר כבלתי תלוי ואוטונומי מקבוצה
 • בתרבויות אשר גבוהות בסינדרום האינדיבידואליזם אז למטרות האישיות יש קדימות על פני המטרות הקבוצתיות, וההתנהגות החברתית מעוצבת במונחים של תועלת אישית.

פירוט

 • מטרות האדם הם עם בעלות חשיבות גבוהה יותר ממטרות הקולקטיב
 • תפיסת הרווח וההפסד מהתנהגות חברתית מחושבת, וכאשר מערכת לא שווה יותר, היא מפסיקה.
 • מערב אירופה וצפון אמריקה הם גבוהות באינדיבידואליזם
 • למבנה האינדיבידואליזם יש שורשים בפילוסופיה ובמדעי החברה, והוא קשור לאידיאולוגיה של המודרניות

7) יחסים אנכיים ואופקיים

 • במספר תרבויות ההיררכיה היא חשובה ביותר, ורשויות הקבוצה הפנימית קובעות את רוב ההתנהגות החברתית
 • בחברות אחרות התנהגות חברתית היא יותר שוות זכויות


ארבעה מרכיבים המבחינים בין הקולקטיבים ובין האינדיבידואליזם

1) משמעות העצמי (ה self)

 • הקולקטיביים גוזרים את המרחב החברתי על ידי שימוש בקבוצות כיחידת ניתוח.
 • ההגדרה של הפרט בתרבות הקולקטיביסטית מצויה בתלות הדדית עם חברי הקבוצות
 • כלומר הפרט הוא חלק מהקבוצה

 • האינדיבידואליזם גוזרים את המרחב החברתי על ידי שימוש בפרט (=היחיד, האינדיבידואל)  כיחידת ניתוח
 • ההגדרה של הפרט בתרבות האינדיבידואליזם היא אוטונומית ומצויה ועצמית מקבוצה
 • כלומר הפרט הוא ניפרד אוטונומי

2) מטרות אישיות / מטרות קבוצתיות

 • הקולקטיביים משתמשים במטרות הפרט אשר תואמות עם מטרות הקבוצה שלהם
 • אם יש סתירה בין המטרות (של הפרט ושל הקבוצה), הקולקטיביסטים נותנים עדיפות למטרות הקבוצה.

 • האינדיבידואליזם משתמשים במטרות של הפרט שלא בהכרח תואמות את מטרות הקבוצה
 • אם יש סתירה בין המטרות אז האינדיבידואליסטים נותנים עדיפות למטרות האישיות.

3) התנהגות כפונקציה של עמות מול נורמות

באופן כללי: התנהגות היא פונקציה של נורמות ועמדות.

 • הקולקטיביסטיים, נותנים יותר משקל לנורמות מאשר לעמדות כקובעות את ההתנהגות החברתית
 • כלומר אסור לחרוג מנורמות

 • האינדיבידואליזם נותנים יותר משקל לעמדות מאשר לנורמות כקובעות של ההתנהגות החברתית
 • ההתנהגות היא בהתאם לעמדות


4) התמקדות בצרכי הקבוצה מול חליפין חברתי ( social exchange)

 • הקולקטיביסטיים נותנים יותר תשומת לב לצרכים של הקבוצה בקביעת ההתנהגות החברתית
 • · אם מערכת יחסים היא רצויה מנקודת המבט של הקבוצה, אבל יקרה מנקודת המבט של הפרט, קרובה לוודאי שהפרט ישאר במערכת יחסים זאת
 • · במילים אחרות:  הקולקטיביזם עוסק במערכות יחסים ציבוריות
 • · הקבוצה חשובה יותר

 • · האינדיבידואליזם נותנים יותר תשומת לב לתועלות וליוקר (מחיר ) של מערבות היחסים, כפי שמתואר על ידי תיאורית החליפין החברתי
 • · אם מערכת היחסים יקרה יותר מאשר מועילה אז הפרט יפסיק את מערכת היחסים הזאת.
 • · במילים אחרות האינדיבידואליזם עוסק ביחסי חליפין
 • · "אם משהו לא מתאים לי, אני אעזור"

טריאנדיס טוען שיש להגדיר קולקטיביזם ואינדיבידואליזם באופן פוליטלי,

 • אפיון פוליטלי, זהו אפיון מורכב, כלומר יותר מעמיק
 • במילים אחרות אפשר להגדיר תרבות על פני ארבעת הממדים שתוארו (למעלה), ולאחר מכן, אפשר להשתמש בעוד ממדים פנימיים כדי להחליט באיזה אינדיבידואליזם (או קולקטיביזים) ספציפיים מדובר


אינדיבידואליזם וקולקטיביזם אנכי ואופקי: סוגים של אינדיבידואליזם וקולקטיביזם

 • אינדיבידואליזם אופקי ואנכי, ואינדיבידואליזם אופקי ואנכי הם שני סוגים ספציפיים של אינדיבידואליזם וקולקטיביזם.
 • באופן כללי:
 • טרינדיס טוען שהדרך המתאימה ביותר להבחין בין תרבויות היא בחינה של תסמונות תרבותיות
 • לקולקטיביזם אין משמעות דומה בתרבויות שונות (הקולקטיביזם בקיבוץ שונה מזה של וויאטנם).

 • טריאנדיס טוען שהממד החשוב המבחין בין סוגים שונים של קולקטיביזם ואינדיבידואליזם זוהי המידה שבה, באותה תרבות, מיחסים חשיבות לשוויון לעומת היררכיה.
 • בתרבויות אופקיות מניחים שבני האדם שווים זה לזה
 • בתרבויות אנכיות מייחסים חשיבות רבה להבדלים במעמד בין אנשים שונים.

 • לפיכך יש שני סוגי קולקטיביזם ושני סוגי אינדיבידואליזם
 • מדובר על תרבות קולקטיביסטיות עם דגש על שיתוף פעולה תלות הדדית בין הקבוצות
 • הדגש הוא על שוויון , אין דגש על היררכיה
 • במילים של הספר
 • אנשים מדגישים מטרות משותפות, תלות גומלין ושיתוף פעולה, אבל הם לא מדגישים צייתנות והיענות לסמכות
 • למשל קיבוץ. – לבדוק
 • כלומר קולקטיביזם אופקי = קולקטיביזם + נדיבות לב

קולקטיביזם אופקי

קולקטיביזם אנכי

 • תרבות קולקטיביסטית שהקבוצות מאורגנות בה באופן היררכי
 • במילים של הספר:
 • אנשים מדגישים תחרות בין קבוצתם לבין קבוצות אחרות, ומאמינים שיש לציית לכללי הקבוצה.
 • דוגמא היא הקאסטות בהודו (ובכלל חברות מסורתיות נוטות להיות קולקטיביסטיות אנכיות)
 • זוהי תרבות אינדיבידואליסטית עם דגש על שוויון בין המעמדות החברתיים
 • במילים של הספר
 • אנשים מדגישים את עצמאותם, והם רוצים לקבוע בעצמם את התנהגות ולא להיות תלויים באחרים.
 • דוגמא לכך היא שוודיה- בעלי ההכנסות הגבוהות משלמות מס גבוהה כדי שבעלי ההכנסות הנמוכות ירוויחו יותר כסף.
 • כלומר אינדיבידואליזם אופקי= אינדיבידואליזם + אוניברסליות דתית ( =השקפה דתית שכולם יחזרו לבסוף לאמונה)

אינדיבידואליזם אופקי

אינדיבידואליזם אנכי

 • זוהי תרבות אינדיבידואליסטית עם דגש על ייחודיות ותחרות
 • במילים של הספר
 • למעמד החברתי יש חשיבות גבוהה, ואנשים מנסים להשיג מעמד באמצעות תחרות ודאגה לאינטרסים אישיים.
 • דוגמא לכך היא ארצות הברית: להיות בינוני ( average  זוהי קללה, להיות מיוחד זוהי מחמאה).

הביקורת על האנכי והאופקי

 • טריאנדיס מערב ממדים המבחינים בין תרבויות לבין ממדים המבחינים בין אנשים
 • (המחקר של שוורץ למשל (מאמר 3) עוסק בהבדלים בין אנשים בתוך תרבות.

בדיקת קולקטיביסטיות ואינדיבידואליסטיות

 • טריאנדס מציע מדדים שונים לתסמונות תרבותיות
 • חלק מהמדדים עוסקים בהבדלים בין אישיים בתוך תרבות, ולא בהבדלים בין תרבויות

· למשל (כתבתי רק דוגמאות)

הבדלים בין תרבויות

 • הגדרת העצמי
 • בתרבויות קולקטיביסטיות, להגדרת האני יש יותר משמעויות חברתיות מאשר לתרבויות אינדיבידואליסטיות
 • (ביקשו להשלים את המשפט: " I am… ")

 • וכד'

הבדלים בין אישים בתוך תרבות

 • מדידה 1
 • עבור קולקטיביזם שאלו: "חשוב על מה יש לך במשותף עם המשפחה שלך והחברים שלך"
 • עבור אינדיבידואליזם שאלו: "חשוב על מה עושה אותך שונה מהמשפחה שלך ומהחברים שלך"

 • וכד'


מחלוקת לגבי הדרך להגדיר קולקטיביזם ואינדיבידואליזם- ביקורת על טריאנדיס

הביקורות על טריאנדיס:

(א)    בגלל הרחבת המושג אינדיבידואליזם קולקטיביזם הוא רוקן את המונחים האלה מתוכן

(ב)    דיכטומיה מול ממד

(ג)      לא אסף נתונים אלה התבסס על הופסטדה

(ד)     הסתבך עם הבדלים בין תרבותיים לבין הבדלים אישיים

 • יש מחלוקת בין חוקרים להגדרה של קולקטיביזם ואינדיבידואליזם ולגבי הדרך המתאימה למדידה שלהם

א. תסמונות תרבותית  ( cultural syndrome) ממד רחב או ממד תרבותי המוגדר במדויק?

ממד רחב- טריאנדס

 • טריאנדס מאמין שקולקטיביזם ואינדיבידואליזם הם תסמונות תרבותיות המקבלות פנים שונות בתרבויות שונות
 • לפיכך, לדעתו  אין זה נכון להגדיר ממד זה בעזרת קריטריונים מדויקים, ואין צורך לפתח כלי מחקר אחד שיבדוק עד כמה התרבות מתאפיינת בקולקטיביזם
 • אלא יש לפתח בכל תרבות את המדד לקולקטיביזם שישקף את התסמונת התרבותית המיוחדת לה.

נגד הממד הרחב

 • אחרים סבורים שראיה רחבה עלולה לפגוע במידה שבה היא אינפורמטיבית
 • הטענה היא שאם יש הבדלים רבים בין המדינות המוגדרות כקולקטיביסטיות אז אין מפיקים מכך תועלת משמעותית

הגדרה מדויקת

 • יש הטוענים שבגלל שקולקטיביזם ואינדיבידואליזם הם מושגים רב ממדים אז יש לנסות ולהגיד במדויק את הממדים השונים.

 • כלומר טריאנדיס דיבר על סוגים שונים של אינדיבידואליזם קולקטיביזם וזאת גם אחת הביקורות נגדו
 • הוא הרחיב את המושגים האלה כך שהוא רוקן אותם מתוכן
 • לעתים קרובות אינדיבידואליזם וקולקטיביזם אינם נתפסים כממד אלא כדיכוטומיה
 • למשל
 • מניחים שאמריקאים הם אינדיבידואליסטים ויפנים הם קולקטיביסטים
 • כלומר מניחים שיש הומוגניות בתוך התרבות, והבדלים חדים בין תרבויות- כך שכל תרבות היא או אינדיבידואליסטית או קולקטיביסטית.
 • יתכן שזה לא נכון להגדיר מדינה או אינדיבידואליסטית או קולקטיביסטית.

ב. דיכוטומיה או ממד


ג. התבססות על הממצאים של הופסטה

 • לעתים מניחים שמדינה היא קולקטיביסטית או אינדיבידואליסטית רק על ידי הציון שקיבלה במחקר IBM (שניתח הופסטדה)
 • לנוכח הביקורות על המחקר של הופסטדה (סיכום קודם) אז אולי זה לא נכון להסתמך באופן מוחלט על הציון שקיבלה המדינה בממד אינדיבידואליזם קולקטיביזם של הופסטדה
 • בנוסף, לאחרונה התעוררה ביקורת רבה על המיקום של יפן , ועל המיקום של ארצות הברית בנתונים של הופסטדה
 • מחקרים חדשים גילו שההבדלים בין יפן לארצות הברית הם קטנים ולא עקיבים.
 • (יתכן שיפן השתנתה אחרי מלחמת העולם השניה
 • ויתכן שהתרבות האינדיבידואליסטית בארצות הברית מאפיינת רק שיכבה חברתית מסוימת. (תמוכין חלקי לכך נמצא בהמשך במחקר על מוסר ומעמד חברתי)

ד. תרבויות קולקטיביסטיות או אנשים קולקטיביסטים

 • יש בלבול בין ממדים המבחינים בין אנשים לממדים המבחינים בין תרבויות

קולקטיביזם אינדיבידואליזם, תכונת אישיות וממד המאפיין תרבויות

 • עם הזמן רואים באינדיבידואליזם תכונת אישיות ולא רק ממן המאפיין תרבויות

 • כיום אינדיבידואליזם- קולקטיביזם משמש גם כממד לתאור אנשים,  וגם לתאור תרבויות

 • כיום, חוקרים שונים
 • משתמשים בממדים שפותחו במסגרת תיאוריות של הבדלים בין אנשים כדי לתאר הבדלים בין תרבויות
 • ומשתמשים בממדים שפותחו כדי לתאר תרבויות כדי לתאר הבדלים בין אישיים

 • דבר זה עלול להביא למסקנות שונות כי גורמים המשפיעים על חברות שונים מגורמים המשפיעים על התנהגותם של יחידים.
 • למשל קשר בין השקעה כספית לתרופות
 • עבור בודדים יש יחס הפוך בין השקעה לבין בריאות (כלומר אדם בריא לא משקיע בתרופות)
 • אבל בתרבויות הקשר הוא הפוך
 • במדינות מתפתחות ההשקעה בתרופות נמוכה ורמת הבריאות נמוכה, ובעשירות ההפך.
 • לפיכך
 • ברמת היחיד ככל שבריאותו של האדם טובה יותר, ההשקעה הכספית שלו בתרופות נמוכה יותר
 • ברמת המדינה, ככל שרמת הבריאות במדינה טובה יותר, ההשקעה בתרופות גבוהה יותר.

חזרה לפסיכולוגיה בית תרבותית

מודעות פרסומת

Responses

 1. האם ניתן למצוא קישור למאמר של טריאנדיס? תודה


להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: