פורסם על ידי: or100 | מאי 22, 2009

פסיכולוגיה בין המינים יחידות 6: 2. מחקרים על סטראוטיפים מיניים

 • ישנם שני מחקרים חשובים (קשור למטלה)
 • מחקר על ילדים – מחקר שערכה הרטלי 1959
 • מחקר על מבוגרים

א. תפיסות סטראוטיפיות בקרב ילדים

 • במחקר שערכה הרטלי 1959 התברר (זהו מחקר חשוב)
 • שילדים בגיל 4-5 יודעים מה מצפה מהם, והם מגבילים את עצמם לפעילויות הנתפסות בעיניהם כמתאימות לסטריאוטיפ המיני
 • בגיל 7-8 הבנים האמינו שמבוגרים מצפים מהם להיות קולנים, מלוכלכים, שובבים שיבלו מחוץ לבית יותר מבנות, שלא יבכו כמו תינוקות ועוד

 • במחקר שנערך ב 1985
 • התברר שכבר בגיל שנתים ושלו הכירו ילדים וילדות את הסטראוטיפיים המגדירים את ההתנהגות המתאימה לשני המינים.
 • סטראוטיפיים מינים אלה היו מושרשים חזק ושימשו את הילדים כנורמות של התנהגות כבר בגילאי 10-11
 • במחקר של ווילאס ובסט שבדק שלושים תרבויות
 • התקבלו ממצאים דומים קבוצת בני החמש במרבית התרבויות שנחקרו
 • הגדירו את האישה: חלשה, עדינה, רכת לב, סבלנית, מעושה , רגשנית, רוחשת חיבה- תכונות אילו מתאימות לנטיה הסטראוטיפית הכללית לתלות בנשים: חולשה, רגשיות והתכוונות בין אישית
 • הגדירו את הגבר: פעיל, נמרץ, מבולגן, שחצן, רציני, עצמאי, קולני, בס אכזר, חזק תוקפנית- תכונות אילו מתאימות לנטיה הסטראוטיפית הכללית של הגברים- משקפות את הכוח והפעילות, וכן את מאפייני הביצוע שלו
 • בני השמונה יודעים מה שיודעים בני החמש ובנוסף נוספו לנשים תכונות כמו מפלרטטת, ולגברים תכונות כמו הרפתקן

ב. תפיסות סטראוטיפיות בקרב בוגרים

 • במחקר שערכו ברוורמן ועמיתיה 1972- (זהו מחקר חשוב)
 • מהלך המחקר
 • בתחילה ביקשו מ100 סטודנטים וסטודנטיות למנות את כל המאפיינים, התכונות וההתנהגויות שמבדלים בין גברים לנשים
 • לקחו את התכונות שנרשמו לפחות פעמים ונתקבלו 122 פריטים שמורכבים מתכונות מנוגדות זו לזו
 • כל אחד מהתכונות מוקם על רצף של 60 נקודות
 • אוכלוסיות שונות של נבדקים נתבקשו לצין באיזו מידה מאופיין "גבר" בכל אחד מהתכונות, ובאיזו "אישה"
 • כלומר החוקרים ראו בסטראוטיפים המינים את המידה שבה גברים ונשים נתפסים כבעלי תכונה מסוימת, למשל:
 • גבר על פני רצף של תוקפנות/ לא תוקפנות
 • אישה על פני רצף של תוקפנות/ לא תוקפנות
 • מחקר זה שונה ממחקרים אחרים כי במחקרים קודם נבדקים היו צריכים להגיד על כל תכונה אם היא גברית או נשית ואילו במחקר של ברוורמן הנחקרים היו צריכים להגיד באיזו מידה כל אחת מהתכונות מאפיינת "גבר" ובאיזו מידה כל אחת מהתכונות מאפיינת אישה

 • תוצאות המחקר
 • החוקרים הגדירו סטראוטיפיים  "גבריים" ו"נשים" את    המאפיינים אשר לפחות 75% מהנשאלים הביעו הסכמה באשר להיות מאפיינים גברים או נשיים.
 • התקבלו 41 זוגות של תכונות (עמוד 107)
 • אפשר לחלק את הקבוצה לשנים:
 • ממד ביצוע/ כושר (תוקפנות, עצמאות, אובייקטיביות וכד'
 • ממד חום /והבעה (עדינות, רגשנות, וכד'

 • גברים תוארו בעקביות כ: אגרסיביים, עצמאים, אובייקטיביים, דומיננטיים, נמרצים, תחרותיים, הגיוניים, רחבי אפקים ושאפתניים יותר מהנשים. וכן כפחות רגשיים, פחות מתרגשים מקטנות ופחות תלותיים מנשים-
 • נשים תוארו מרבות בשיחה, טקטיות, עדינות, דתיות מסודרות, ורגישות לזלות יותר מגברים.

 • הגברים נתפסו בעלי יכולת ביצוע טובה מזה של הנשים
 • הנשים נתפסו כבעלות יכולת להביע רגש וחמימות יותר מגברים.

 • מחקרים מוקדמים, ומאוחרים (שחזרו על המחקר של ברוורמן) קיבלו תוצאות דומות כלומר ראו שיש הסכמה לאפיונים של גברים ונשים

 • במחקר של ווילאמס ובסט שמטרתו היתה לבדוק דמיון ושוני בסטראוטיפיים מיניים כבשלושים תרבויות נמצא דמיון רב בין בני התרבויות באשר למאפיינים הפסיכולוגיים של הסטראוטיפים המינים
 • נמצא שסטראוטיפ הגבר בכל התרבויות שנחקרו מאופיין בשליטה, בעצמאות, בתוקפנות, בהישגיות וכד'
 • נמצא שסטראוטיפ האישה מאופיין בטיפול, בשיתוף, בהכנעה, בנכונות לעזרה וכד'
 • במחקר שלהם הוצגה לפני כל נבדק רשימה של 300 תוארי שם והנבדקים התבקשו לציין האם הוא מאפיין יותר נשים, גברים או שלא מובחן- הנבדקים התבקשו לענות על השאלון כנציגי התרבות שלהם ולא דווקא מנקודת מבט אישית.


ג. דיוק בהערכת התפיסות הסטראוטיפיות של בני המין השני

המסקנות מתת פרק זה

 • גברים וגם נשים שוגים בהערכת תפיסות בני המין השני והם לא מעריכים נכונה את הציפיות שיש לבני המין השני.

פירוט

 • במחקר של סטנמן ופוקס 1966
 • נמצאו פערים גדולים בין תפיסות "האישה האידאלית בעיני" לבין הערכות הנשים ל"מיהי, לדעתי, האישה האידאלית בעיני גברים"
 • הנשים סברו שגברים מעדיפים נשים בעלות אוריינטאציה משפחתית שמרנית (מחויבות לאימהות וכבנות זוג) מנשים בעלות אוריינטאציה השגית (צורך להתפתח ולהתקדם)

 • נמצאו פערים גדולים בין תגובותיהם של הגברים לשאלות "האישה האידאלית בעיני" לבין תגובותיהם של הנשים ל"מיהי, לדעתי, האישה האידאלית בעיני הגברים"
 • הנשים העריכו שהאישה האידאלית בעיני הגבר היא יותר שמרנית מכפי שהיא נתפסה בעיני הגברים עצמם.

 • במחקר אחר של סטנמן ופוקס 1974
 • נמצאו פערים בין תפיסות עצמיות של גברים באשר לתפקיד המין שלהם לבין הערכותיהן של נשים באשר לתפיסות אלה
 • הפער בין תפיסות הגבר באשר ל"מיהו, לדעתי, הגבר האידיאלי בעיני נשים" לבין "הגבר האידאלי בעיני" לדעת הנשים בפועל גדול יותר.
 • גברים חשבו שהנשים מעדיפות גברים משפחתים בהרבה מהעדפות של הנשים.

ד. מידת יציבותם של הסטראוטיפים המיניים לאורך זמן

 • ווליאמס ובסט (המחקר הרב תרבותי) סבורים שלא חלים שינוים במשך הזמן בתכניהם של הסטראוטיפיים המינים

 • בסאו סבורה שהסטראוטיפים המיניים לא קבועים, ומגיבים באיטיות לשינוי תרבות
 • בסו  הראתה שקיים לפחות שלושה סטראוטיפים מובחנים של האישה
 • עקרת הבית- האישה השמרנית
 • בעלת המקצוע- אשת הקריירה העצמאית, השאפתנית והבטוחה בעצמה
 • ה"שפנפנה" – האישה כאובייקט מיני

 • תת הסוגים של הגבר מובחנים פחות (אולי נחקרו פחות)
 • הגבר השמרני-
 • סטטוס
 • קשיחות
 • אנטי נשיות
 • מיומן מבחינה מינית
 • הגבר המיני – דון ג'ואן
 • הגבר המשוחרר- שיש לו תכונות נשיות סטראוטיפיות כעדינות וכרגישות

ה. הרציה החברתית של המאפיינים הסטריאוטיפיים

 • לפי המחקרים של ברוורמן שבדקו את הרצייה החברתית של המאפיינים הסטראוטיפיים התברר ש
 • גם נשים וגם גברים מתייחסים לתכונות ה"גבריות" כרצויות יותר מן התכונות ה"נשיות"

 • במחקרים של פולק וסטין 1972
 • הגברים התלוננו בעיקר על החובות שלהם לפי הסטראוטיפי
 • הנשים התלוננות על המגבלות שלהם שנובעות מהסטריאוטיפ

 • התברר שיתרונות התפקיד הגברי כפי שנשים תופסות אותו הם  יותר גדולות מהיתרונות של התפקיד הנשי כפי שגברים תופסים אותו

 • שלושה הסברים:

א.      יתכן שהתפקיד הסטריאוטיפי של הנשים כולל יותר חסרונות מהתפקיד הסטראוטיפי של הגברים

ב.      נטיית הנשים להתלונן- שזה חלק מהסטראוטיפ, ונטיית הגברים לסבול בשקט – חלק מסטראוטיפ הגברי

ג.        ערך חברתי רב יותר מיוחס לתפקיד הגברי

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: