פורסם על ידי: or100 | מאי 16, 2009

פסיכולוגיה בין המינים יחידה 3: 1. מאפיינים פסיכולוגים

 • המטרה העיקרית של היחידה היא לענות על השאלה האם קיימים הבדלים בין נשים לגברים במאפיינים פסיכולוגיים שונים כגון בתכונות אישיות

גישות שונות להסבר ההתנהגות

 • ישנן שלוש גישות להסבר

א.      גישת התכונות

ב.      גישת המצב

ג.        גישת האינטראקציה

א. גישת התכונות

 • הגדרה של תכונות אישיות של  בירון ובירן:
 • "תכונות קבועות ויציבות, יחסית, של הפרט,
 • הבאות לידי ביטוי במגון רחב של מצבים,
 • ובתקופות שונות במעגל החיים.
 • תכונות אישיות מייצגות את סך כל הנתונים הפסיכולוגים שהפרט מביא אתו אל כל מצב"
 • כלומר לפי גישת התכונות ההתנהגות האנושית היא בעיקר תוצאה או ביטוי של תכונות אישיות פנימיות ויציבות
 • לפי גישה זו מניחים שאפשר לצפות כי בני אדם יתנהגו התנהגות דומה ועקבית בכל מצב ובכל זמן
 • דוגמאות
 • אישה שמגלה רגישות ביחסים עם משפחה תגלה רגישות ביחסים עם כל בני האדם.
 • אדם שהוא אדיב יהיה אדיב לכולם: לבין הזוג, מישהו שמעצבן אותו, חברים וכד'
 • תוקפן יהיה תוקפן לכולם

 • הביקורת
 • הביקורת היתה אחרי שהתברר שקשה לנבא את התנהגותם של פרטים על סמך תכונותיהם האישיות

ב. גישת המצב

 • מישל טען כי גורמי מצב מיטיבים לנבא התנהגות אנושית יותר מאשר גורמים פנימיים (= תכונות אישיות)- נקרא גישת המצב
 • ממחקרים עולה שתוקפנות, תלות, גישה לסמכות, נוקשות וקונפורמיות הן התנהגות שמשתנות, (במידה רבה) אצל אותו אדם, ממצב למצב
 • מישל טען שהיחיד יתנהג באופן עקבי במצבי שונים רק כאשר יצפה שאותה התנהגות תוביל לאותן תוצאות במצבים שונים
 • כלומר רק כשהמצב החדש נתפס בעיניו כדומה למצב הקודם והמוכר
 • כשהמצב נתפס כשונה תשתנה גם ההתנהגות

 • כלומר לדעתו הרגשתנו והתנהגותנו מושפעות מגורמים חיצוניים ומגורמים פנימיים, ובגלל שאנחנו נקלעים בלא הרף לנסיבות משתנות (גורמים חיצוניים) התנהגותנו משתנה בהתאם
 • דוגמא
 • אנחנו מתנהגים בצורה שונה כלפי ילד בין שלוש ומבוגר בן 80
 • אדם יכול להיות רגוע / השגי בסיטואציה מסוימת ובסיטואציה אחרת יכול להיות תוקפני/ לא השגי

 • הרעיון של גישת המצב זו הוא שהאדם נפגש במגוון של התנסויות ופועלים עליו גורמים חיצונים ולפיכך הוא משנה את ההתנהגות שלו בהתאם למצב
 • כלומר הסביבה גורמת לשינוי ההתנהגויות.

· הביקורת

 • הגישה  מדגישה מצבים הגורמים להתנהגות ומתעלמת מגורמי אישיות
 • (במחקר ראו שההשפעה של אינטראקציה בין תכונות למצבים היתה גבוהה מההשפעה המצבים בנפרד והשפעת התכונות בנפרד)

ג. גישת האינטראקציה: שילוב בין גישת התכונות לגישת המצב

 • גישת התכונות וגישת המצב מסבירות רק חלק מן ההתנהגות ולא מספקות הסבר מלא לגבי המקורות שלה. גישת האינטראקציה מציע שילוב של שני הגורמים
 • לפי גישת האינטראקציה השילוב בין גישת התכונות לגישת המצב, (הגישה ששלטת כיום), יש לבדוק כיצד משפיעה הסביבה על ההתנהגות וכיצד ההתנהגות מעצבת את הסביבה בפעולת גומלין דינמית ומתמשכת
 • כלומר האדם (ותכונותיו) פועלים על הסביבה והסביבה פועלת על האדם,
 • האם יכול להגיב לפי הסיטואציה והסיטואציה יכולה להשפיע

 • על פי גישת השילוב בין גישת התכונות לגישת המצב פעילות הגומלין בין האדם לסביבה מתאפיינת בשלושה גורמים מרכזיים

א.      עקביות חלקית

ב.      השפעות שעוצמתן משתנה

ג.        השפעות הדדיות

א) עקביות חלקית

 • במקום לחפש עקביות אוניברסלית שנכונה לגבי כל בני האדם בכל מאפייני האישיות הנטייה היא לחפש עקביות חלקית:
 • כלומר בני אדם מסוג אחד יתנהגו באופן דומה במצבים שונים, ובני אדם מסוג אחר ישנו את התנהגות במידה קיצונית במעבר ממצב למצב

ב) השפעות שעצמתן משתנה

 • השאלה תהיה: מתי / באיזה תנאים המצב משפיע יותר על ההתנהגות, ומתי/ באיזה תנאים ההתנהגות משפיע יותר על המצב
 • השאלה לא תהיה מי משפיע יותר על ההתנהגות בפועל

כאשר מאפייני המצב חזקים-

 • כלומר כאשר לגורם חיצוני יש השפעה חזקה על רוב בני האדם תכונות האישיות משפיעות פחות על התגובה לגורם חיצוני זה
 • במילים אחרות: ככל שהמצב מובנה יותר וההתנהגות בו ברורות וידועות לכל כך גדלה השפעתו על ההתנהגות, כלומר ההתנהגות צפויה מראש
 • למשל לחכות ברמזור אדום
 • במילים אחרות:
 • כאשר המצב חזק (= ברור וחד משמעי) אז האישיות חלשה (= פחות באה לידי ביטוי)

כאשר מאפייני המצב חלשים, מעורפלים או מנוגדים

 • כלומר כאשר המצב לא ברור אז השפעת האישיות תהיה חזקה יותר
 • במילים אחרות: ככל שהמצב מעורפל יותר ודרישותיו אינן אחידות וברורות לכל, כן תגדל השפעתם של ההבדלים בין אישיים על התנהגות האדם במצב זה.

 • למשל היקלעות לתרבות זרה לחלוטין- במצב כזה תלויה התגובה באדם עצמו, בתכונותיו, ולא בגורם חיצוני.
 • במילים אחרות
 • כאשר המצב חלש (מעורפל לא ברור) אז האישיות חזקה (= יותר באה לידי ביטוי)

ג) השפעות הדדיות

 • הסביבה החברתית (מצב) היא פונקציה של האדם והתנהגותו החברתית
 • דברים רבים נקבעים על ידי הפעולות של האדם עצמו- האדם בוחר היכן להיות, מתי ועם מי-
 • במידה רבה האדם בוחר את תנאיו ויוצר אותם
 • למשל:
 • ילד א' מכה את ילד ב'
 • ילד ב' מגיב ומכה את ילד א'
 • ילד א' קיבל מכה –  שזה סיבה למשהו, אבל בעצם גם תוצאה של התנהגותו של א'
 • אלינור מקובי הראתה שרבים מהבדלים האישיות בין המינים מתגלים בעקר בסיטואציות שבהן מצויים שני המינים ביחד
 • במחקר ראו /ילדות התנהגות באופן תלותי רק כשנכחו ילדים בנים בחדר, כשהן היו לבד נעלמה ההתנהגות התלותית שלהן והן שיחקו בכל מרחב החדר- זוהי דוגמא לגורמי מצב (נוכחות / אי נוכחות של ילדים בני המין השני)

* מושג חשוב: doing gender

 • ווסט וצימרמן טבעו מונח כללי doing gender- פירושו מכלול ההתנהגות שאנחנו מפיקים מעצמנו בנוכחות בני המין השני ואיננו מפיקים בחברת בני מיננו
 • doing gender = "הפקת התנהגות, התואמת את תפקידי המין, כפי שתפקיד זה נתפס בעיני המתנהג
 • התנהגות זו מדגימה כיצד לגורמי מצב (גורמים חיצוניים) יכול להיות השפעה על ההתנהגות האנושית

 • גורמים פנימיים (כגון נוקשות/ גמישות שבה אנו תופסים את תפקיד המין שלנו) משפיעים על מידת אימוץ התנהגות ה doing gender  בקרב אנשים שונים

 • כלומר ככל שהאדם תופס את תפקיד המין שלו בצורה יותר נוקשה אז יש יותר סיכוי שהוא יתנהג ב doing gender
 • וככל שהאדם תופס את תפקיד המין בטשטוש הוא יתנהג בצורה פחות doing gender
 • אבל יכול להיות שהמצב ישפיע על doing gender  כמו פגישה עיוורת, פגישת מחזור וכד'.

 • {בהמשך, בנושא תוקפנות,  נדבר על תפקיד מין, תפקיד מין זהו תפקיד חברתי שכולל התנהגויות חברתיות שאנשים נוטים בגלל שהם משתייכים למין זה או אחר}
 • למעשה ככל שאנשים תופסים יותר חזק את תפקיד המין שלהם אז הם מתנהגים בdoing gender  יותר חזק)

 • דוגמאות ל doing gender
 • פלרטטנית
 • לעצור להחליף גלגל
 • לשלם בפגישה עיוורת
 • להביא פרחים

שגיאת יחוס סיבתי

 • לפתוח דרך
 • אנחנו נוטים להסביר התנהגות של אחרים כנובעת מגורמים פנימיים (תכונות אישיות)
 • אנחנו נוטים להסביר את ההתנהגות שלנו כנובעת מגורמים חיצוניים (מצב)
 • הדבר הזה גורם לנו  "לדעת" מראש את תכונותיהם הבסיסיות של גברים ונשים (קשור לסטראוטיפיים מיניים)

התפלגותם של מאפיינים פסיכולוגיים

 • כשמדברים על תכונות אישיות קבועות של גברים לעומת נשים מתעוררת בעיה מכיון שהדיון מטשטש את ההבדלים בתוך הקבוצות (בתוך קבוצות הגברים לחוד ובתוך קבוצת הנשים לחוד)
 • תכונות האישיות המבדילות בין גברים לנשים נתפסות לרוב על פי הסטראוטיפים המיניים כהפכים.
 • רוב תכונות האישיות מתפלגות התפלגות נורמלית (צורת פעמון)
 • אפשר לתאר את הבדלי האישיות בין המינים כשתי עקומות נורמליות חופפות חלקית (עמוד 84)-
 • אבל יש לזכור שגם אם אומרים גברים חזקים (מבחינה גופנית) מנשים אז הכוונה היא שהגבר הממוצע חזק מן האישה הממוצעת אבל יש נשים שהם חזקות ממרבית הגברים ויש גברים שם חלשים ממרבית הנשים
מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: