פורסם על ידי: or100 | מאי 7, 2009

פסיכולוגיה בין המינים: יחידה 2 – התפתחות מערכת הרביה

· אחרי שהביצית מופרת חלים נוצרים ממנה תאים רבים ואז מתרחש תהליך התמיינות– תהליך הנותן לכל תא ובתא את מבנהו ואת תפקידו הייחודי, בסיום התהליך נוצר גוף

 • השלבים המכריעים בתהליך ההתמיינות הוא התפתחות מערכת הרביה. תהליך ההתמיינות קובע אם העובר יתפתח ויהיה זכר או נקבה

 • מספר עובדות בסיסיות

א.

 • מינו של העובר שנקבע בעת ההפריה נתון לשינויים נוספים במהלך התפתחותו לפני הלידה-
 • כלומר מינו של העובר נקבע בסדרה מורכבת של שלבים, ששיבושים שונים עלולים לחול בהם, וכל זאת לפני שנולד

ב.

 • כל עובר מתחיל את התפתחותו כעובר בלתי מוגדר מבחינה מינית
 • אומנם בהרכב הגנטי של הביצית המופרית מוטבע הפוטנציאל להתפתחות מינית מוגדרת, אולם מימושה של ההתפתחות הגנטי תלוי בהשפעת ההורמונים שמועדה שלהם קריטי ביותר.

ג.

 • מערכת הרבייה (שלא כרוב מערכות גופנו) עדיין לא בשלה ובוגרת גם לאחר שהתפתחותה בעובר הושלמה
 • מערכת הרבייה משלימה את התפתחותה בתקופת ההתבגרות

התפתחות תקינה איברי הרבייה הפנימיים

 • דף מצורף: נספח 3.2

א. השלב הבלתי מוגדר 4-10 שבועות

 • המין של העובר לא מוגדר מבחינת פעילות ההורמונים
 • כלומר מוגדר זכר -XY או נקבה- XX, אבל מבחינת האיברים המין לא מוגדר
 • בשלב זה עובר זכרי ועובר נקבי נראים אותו דבר, אין סימנים חיצונים ואין סימנים פנימיים
 • רכס גניטלי
 • גם לעובר הזכרי, וגם לעובר הנקבי יש רכס גניטלי שיתפתח לאזורים שונים
 • האשכים או השחלות מתפחים מרכס תאים הנקרא רכס גניטלי,
 • הרכס מתחיל להתפתח בתחילת השבוע הרביעי לחיי העובר
 • לרכס הגניטלי יש ליבה וקליפה
 • מהליבה יתפתחו תאי המין הראשונים: זרעונים, ביציות, שחלות אשכים (לבדוק קליפת שחלות אשכים)
 • אצל עוברים מסוג XX  קליפת הרכס תתפתח בהמשך לשחלות ואילו הליבה תתנוון
 • אצל עוברים מסוג XY  תאי המין יתפתחו  באזור הליבה ואילו הקליפה תתנוון

 • לסיכום: בתקופה זו מערכת הרבייה הראשונית של זכרים ושל נקבות זהה, ומינו של כל עובר בשלב זה הוא בלתי מוגדר

ב. התקופה הקריטית 6-8 שבועות

 • זוהי תקופה קריטית לעובר זכרי
 • אם בתקופה הזאת לא תהיה פעילות הורמונלית תקינה אז יכול להיות הפיכה במין העובר
 • כלומר יכול להיות עובר XY  שיסבול מ "חוסר רגישות לאנדרוגן", ואז הוא לא יתפתח כזכר, (בדימוי: הכרומוזומים התחילו ההתחלה, וההורמונים לא ימשיכו) התוצאה שיצא זכר שאין לו אברי מין חיצונים, יראה כבת
 • במילים אחרות:
 • הפרשת ההורמונים האנדררוגנים היא תנאי הכרחי להתפתחותם של צינורות הרביה אצל הזכר, אשר מהם יתפתחו אחר כך זוג יותר האשכים, זוג צינורות הזרע, וזוג שלפוחיות נוזל הזרע.
 • בשלב זה מינו של העובר הזכרי עדין הפיך
 • כלומר התפתחות לקויה של התאים ברכס שתתבטא בחוסר הפרשה של הורמונים אנדרוגניים, תוביל להתפתחות נקבית, שאינה מצריכה אנדרוגנים

שבוע 6-8  עבור זכר

 • אצל עובר זכרי מבחינה כרומוזומית (XY)
 • בהתפתחות נורמלית הקליפה מתנוונת, ואברי מין ראשיים מתפתחים בליבה (אשכים)
 • הטסטוסטרון יפתח את צנורות הרביה הזכרית (יותרת אשכים, צינורות זרע, שלפוחית נוזל הזרע)
 • במקביל טסטוסטרון גם ינוון את צינורות הרביה הנקבית

 • בשבוע העשירי נוצרים האברים החיצוניים, נוצר  הפין ואפשר לראות כלפי חוץ את מין העובר

שבוע 10 עבור אישה

 • אצל עובר נקבי מהבחינה הכרומוזומית ( XX )
 • העדר  הפרשת הורמונים אנדרוגנים – אם לא הופרש טסטוסטרון אז תיווצר נקבה
 • כלומר הנקבה מתפתחת על בסיס זה שלא מופרשים אנדרוגנים

 • בעובר נקבי מתחילים להתפתח בשבוע העשירי צברי תאים, שבמרכז תא ביצית יחיד שנשאר רדום על גיל ההתבגרות המינית (שהשחלות לא מפרישות אנדרוגנים)
 • העדר הורמונים אנדרוגניים גורם  להתפתחות זוג צינורות נקביים, שמהם מתפתחים צינורות הביציות, הרחם והנרתיק.
 • מהצינורות הזכרים נותרים רק שרידים מועטים שאין להם תפקיד


התפתחות איברי הרבייה החיצוניים

 • גם בהתפתחות של איברי הרביה החיצונים יש שלב התפתחות בלתי מוגדר,  זהו שלב שאי אפשר להבחין בין עובר זכרי לעובר נקבי.
 • עד סוף השבוע התשיעי יש דמיון בין אברי המין החיצונים של הזכר ושל הנקבה, צורתם הסופית מעוצבת רק בשבוע השנים עשר לחיי העובר

 • (* מושג )פאולוס:
 • כבר מהשבוע השלישי לחיי העובר יש גבשושיות תאים שהולכת וגדילה
 • עד השבוע התשיעי גודלה בעובר הזכר ובעובר הנקבה זהה
 • מהפאלוס יתפתחו הפין של הזכר והדגדגן של הנקבה
 • מזוג הקפלים הגיניטליים ( מושג) (שנמצאים לצידי הפאולוס) יתפתחו זוג האשכים של הזכר והשפתים הגדולות של הנקבה.

לסיכום

א.

 • למעשה עד גיל עשרה שבועות אי אפשר להבחין בהבדלים בין המינים
 • ההתמיינות של מערכת הרבייה מתחיל בבלוטות המין (אשכים ושחלות) ונמשך אל האיברים החיצוניים
 • חשיפה לאנדרוגנים בשלב המכריע חיונית להתפתחות זכרית תקינה.

ב

 • הפוטנציאל להבחנה המינית טמון בהרכבה הגנטי של הביצית המופרית אך מימושו תלוי בהפרשה תקינה של הורמונים
 • הכרעה לכיוון ההתפתחות זה או אחר בראשית הדרך מותנית בהשפעת האנדרוגנים המופרשים מן האשכים (לאחר נוצרו)
 • אם לא נוצרים האשכים (ואז אין הפרשת אנדרוגנים) אז העובר יתפתח לנקבה.


השפעות ההורמונים בינקות, בגיל ההתנהגות ובבגרות

 • תת פרק זה  דן בהשפעות מאוחרות יותר של ההורמונים בינקות, בגיל ההתבגרות ובבגרות

א. תפקידי ההורמונים בינקות

 • סמוך ללידה חלה בגוף התינוק התפתחות, שבגללה דפוסי הפרשת ההורמונים של זכרים  בוגרים שונים מאילו של נקבות בוגרות.

 • בתקופה זו האשכים של התינוק מפרישים במשך זמן כמות גדולה של טסטוסטרון- דבר שמשפיע על ההיפתלמוס- הדבר משפיע שמוחו של התינוק יהפוך להיות זכרי- כלומר התכונה של ההיפתלמוס לעורר הפרשה מחזורית של גונדוטרופינים מן  ההיפופזה
 • אצל הזכר- דפוס הפרשה רציף של גונדוטרופינים המופרשים בקצב אחיד
 • אצל הנקבה אי הפרשת הטסטוסטרון משאירה אותה עם דפוס הפרשה מחזורי של גונדוטרופינים שיופרשו בבגרות (יתבטא במחזור החודשי ובווסת)

 • התפתחותה של מערכת הרבייה נשלמת רק בתום תקופת ההתבגרות, בעקבות השפעות הורמונליות מתמשכות

ב. תקופת ההתבגרות

 • מוגדר מגיל 11-13 ועד גיל 18-21

 • בגיל צעיר ההורמונים מופרשים בקצב איטי וברמה נמוכה
 • בהתבגרות גוברות ההפרשות של הגונדוטרופינים מההפיפוזה ושל הורמוני הרבייה מבלוטות המין, כתוצאה מכך מתרחב תהליך ההתמיינות המינית והוא חל גם על תכונות גוף חיצוניות נוספות= תכונות מין משניות

 • הפרשת ההורמונים בגיל ההתבגרות גוברת וגורמת ל
 • גידול גופני מהיר
 • התפתחות הדרגתית של אברי הרבייה ולבגרות מינית (אצל בנות הופעת ווסת, אצל בנים הימצאותם של זרעונים בשלים)
 • מביא להתפתחותן של תכונות מין משניות

 • תכונות מין משניות
 • שידים- אצל נערות מתפתחות בלוטות חלב
 • שיער ערווה: נערות בבית השחי ובאזור הערוה, נערים גם באזור הבטן, חזרה גפים ופנים
 • שומן- אצל נערות מצטבר שומן תת עורי במיוחד באוזר השדיים והעכוז וזאת בשלה השפעת האסטרוגנים
 • שרירים- אצל נערים יותר מנערות בגלל ההשפעה של האנדרוגנים
 • קול- העמקת הקול בקרב שני המינים, אצל נערים התהליך קיצוני יותר.

ג. תקופת הבגרות

 • הספר מתמקד בעיקר בהשפעות על הנשים

1. המחזור החודש והווסת

 • אחד ההבדלים הביולוגים בין המינים זהו דפוס הפרשת ההורמונים החל מגיל ההתבגרות
 • אצל גברים יש הפרשה נמשכת של ההורמון אנדרוגן
 • אצל נשים יש ישוני מחזורי בהפרשתם של אסטרוגן ופרוסטרון המתרחש במסגרת המחזור החודשי

 • משך המחזור בממוצע הוא כ 28 ימים (בין 15 – 45 ימים)
 • המחזור מתחיל ביום שבו מתחילה הווסת ועד היום ה12 לערך- בתקופה זו יש עלייה ביצירת אסטרוגן
 • ביום ה 12 לערך משתחררת מן השחלה ביצית שמתחילה לנוע לכיוון הרום
 • אם הביצית לא מופרת במהלך תנועתה אז יצירת האסטרוגן מתחילה לרדת ויצירת הפרוגסטרון מתחילה לעלות
 • רמת שני ההורמונים הנ"ל יורדת בצורה תלולת ימים אחדים לפי חילת הווסות
 • המחזור ההורמונלי מתחיל מחדש

 • שינויים הורמונלית מחזורים אלה (וסת) גורמים לשינוים גופנים אחדים כגון נטייה לאגור נוזלים בגוף ולעליה במשקל
 • יש הבדלים גדולים בין הנשים חלק מדווחות על עליה במצב הרוח לפני תחיל הווסת ויש כאלה שלא חשות שינוי רגשי וכד'

2. תפקידי ההורמונים בהיריון ובלידה

 • הריון ולידה הנם תהליכים פיזיולוגיים ומהלכם התקין מותנה בהפרשת הורמונים שונים
 • בשלושת חודשי ההריון הראשונים, השחלה מפרישה את ההורמון פרוגסטרון, התומך ברחם ובהיריון
 • הפסקת הפרשת הפרוגסטרון עלולה לגרום להפלה או ללידה מוקדמת.
 • בשלב מאוחד יותר של ההריון השליה היא שמפרישה פרוגסטרון ובכמויות גדולות
 • השליה היא איבר משותף לאם ולעובר (עוברים גזים, חומר מזון וויטמין בין האם לדם העובר ומסוקלים חומר הפסולת של העובר)
 • בהמשך השליה מתחילה לפעול כבלוטה אנדוקרינית ומפרישה הורמונים שהעיקרים בהם הם הפרוגסטרון והאסטרוגן
 • בהמשך רמת האסטריול (סוג של אסטרוגן ) עולה בתלילות לקראת סוף ההיריון
 • מתרחשת בין  השנים 45-65
 • בתקופה זו חלים שינום גם בגברים וגם בנשים בעקבות הירידה בהורמוני המין
 • הנשים מפסיקות לקבל וסת, לבייץ ולהיות פוריות בעקבות הירידה בייצור ההורמונים פרוסטרון ואסטרוגן בשחלות
 • אצל גברים יורדת רמת הורמוני המין וחלה ירידה בכוח הגברא ובכמות הזרעונים הנוצרים באשכים (אבל לא ביכולת להנות ממין או להפרות אישה)
 • התהליך המתרחש בגוף האישה מהיר ודרמטי מזה המתרחש בגוף הגבר

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: